Výzvy s datem uzávěrky

Datum zveřejnění Datum uzávěrky Priorita Název organizace Popis
03.01.201120.09.2011Lidská práva a multikulturalismusVýbor dobré vůleGranty z Fondu Senior - omoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou. Program Senior slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují seniorům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními, hospice, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech.
03.01.201125.08.2011Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyVýbor dobré vůleGranty z Fondu Vzdělání - Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice.
01.11.201029.07.2011Ochrana životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČRMinisterstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 2 jsou přijímány od 1. listopadu 2010 do 29. července 2011. Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty.
01.04.201128.04.2011Lidská práva a multikulturalismusNadace BonaGrantové řízení k podpoře humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti.
14.03.201118.04.2011Lidská práva a multikulturalismusNadace EuronisaNadace EURONISA vyhlašuje výzvu pro NNO působící v české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek) na projekty v těchto oblastech: sociální a zdravotní (pomoc lidem se zdravotním postižením; podpora sociálně slabých, ohrožených a znevýhodněných skupin; kulturní (rozvoj kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou); vzdělávací (preventivní programy, směřující ke zdravému rozvoji osobnosti člověka). Žádat mohou neziskové organizace registrované na území ČR a působící v české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek).
14.03.201118.04.2011Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadace EuronisaNadace EURONISA vyhlašuje výzvu pro NNO působící v české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek) na projekty v těchto oblastech: sociální a zdravotní (pomoc lidem se zdravotním postižením; podpora sociálně slabých, ohrožených a znevýhodněných skupin; kulturní (rozvoj kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou); vzdělávací (preventivní programy, směřující ke zdravému rozvoji osobnosti člověka). Žádat mohou neziskové organizace registrované na území ČR a působící v české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek).
07.03.201113.04.2011Lidská práva a multikulturalismusNadační fond ČSOBČSOB Nadační program vzdělání podporuje filantropické projekty na téma „finanční gramotnost“. V roce 2011 je zaměření především na projekty, které jsou vedeny interaktivní formou, působí preventivně před případným předlužením a učí zúčastněné, jak si vést rodinný a osobní rozpočet a jak zacházet s penězi.
18.03.201110.04.2011Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo školství a tělovýchovy ČRMŠMT vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb. dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na podporu integrace romské komunity .
10.01.201128.02.2011Lidská práva a multikulturalismusÚřad vlády ČR2. kolo dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011
03.01.201125.02.2011Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyVýbor dobré vůleGranty z Fondu Vzdělání - Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice.
03.01.201120.02.2011Lidská práva a multikulturalismusVýbor dobré vůleGranty z Fondu Senior - omoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou. Program Senior slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují seniorům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními, hospice, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech.
15.11.201031.12.2010Lidská práva a multikulturalismusUnited Nations Democracy FundDemokratický fond OSN (UNDEF) vyzývá NNO k předložení žádostí o granty na projekty na podporu demokracie. Žádosti musí být předloženy pouze v angličtině nebo francouzštině. Granty jsou udělovány ve výši až 500 tisíc USD na projekt. Délka projektů je dva roky, týkat se musí alespoň jedné z těchto oblastí: rozvoj komunit; vláda práva a lidská práva; nástroje pro demokratizaci; ženy; mládež; média
07.10.201007.12.2010Lidská práva a multikulturalismusNadace PartnerstvíNadace Partnerství vyhlašuje první výzvu k předkládání grantových žádostí Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace, který je realizován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. V rámci Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace mohou být sub-projekty ve dvou prioritních oblastech, sociálních službách a životním prostředí, realizované výhradně na území Moravskoslezského, Olomouckého nebo Zlínského kraje.
07.10.201007.12.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadace PartnerstvíNadace Partnerství vyhlašuje první výzvu k předkládání grantových žádostí Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace, který je realizován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. V rámci Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace mohou být sub-projekty ve dvou prioritních oblastech, sociálních službách a životním prostředí, realizované výhradně na území Moravskoslezského, Olomouckého nebo Zlínského kraje.
07.10.201007.12.2010Ochrana životního prostředí Nadace PartnerstvíNadace Partnerství vyhlašuje první výzvu k předkládání grantových žádostí Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace, který je realizován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. V rámci Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace mohou být sub-projekty ve dvou prioritních oblastech, sociálních službách a životním prostředí, realizované výhradně na území Moravskoslezského, Olomouckého nebo Zlínského kraje.
03.11.201030.11.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyJihočeský krajJihočeský kraj vyhlašuje programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2011.
21.09.201030.11.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo zdravotnictví ČRProgram vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2011.
21.09.201030.11.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMinisterstvo zdravotnictví ČRProgram vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2011.
01.11.201019.11.2010Lidská práva a multikulturalismusNadace rozvoje občanské společnostiProgram překlenovací pomoci 3P - poskytování návratných nadačních příspěvků (půjček) na již schválené projekty, u nichž je potřeba pomoci finančně překlenout období mezi schválením projektu a obdržením finančních prostředků.
07.10.201016.11.2010Lidská práva a multikulturalismusNadace VIAAkcelerátor Akademie sociální podnikání (Akcelerátor) je asistenční program Nadace VIA na podporu sociálního podnikání NNO. Pomůže vám promyslet a naplánovat vaše sociální podnikání tak, aby jeho fungování bylo maximálně efektivní a naučí vás, jak jeho běh začlenit do každodenního života organizace. Organizace, které úspěšně projdou Akcelerátorem, budou tedy mít praktickou zkušenost s tím, jak ve vzájemném souladu řídit NNO a sociální podnik.
07.10.201016.11.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadace VIAAkcelerátor Akademie sociální podnikání (Akcelerátor) je asistenční program Nadace VIA na podporu sociálního podnikání NNO. Pomůže vám promyslet a naplánovat vaše sociální podnikání tak, aby jeho fungování bylo maximálně efektivní a naučí vás, jak jeho běh začlenit do každodenního života organizace. Organizace, které úspěšně projdou Akcelerátorem, budou tedy mít praktickou zkušenost s tím, jak ve vzájemném souladu řídit NNO a sociální podnik.
12.09.201012.11.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo pro místní rozvoj ČRProgram podpory nestátních neziskových organizací pro rok 2011. Jedná se o podporu nestátních neziskových organizací v oblastech ochrany životního prostředí, a udržitelného rozvoje, ochrany a podpory zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné a seniory, ochrany spotřebitele a ochrany nájemních vztahů, a také vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
12.09.201012.11.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMinisterstvo pro místní rozvoj ČRProgram podpory nestátních neziskových organizací pro rok 2011. Jedná se o podporu nestátních neziskových organizací v oblastech ochrany životního prostředí, a udržitelného rozvoje, ochrany a podpory zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné a seniory, ochrany spotřebitele a ochrany nájemních vztahů, a také vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
07.09.201005.11.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMinisterstvo školství ČRV rámci podpory činnosti nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a nestátních neziskových organizací, které s dětmi a mládeží trvale pracují, vyhlašuje MŠMT „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015“. Programy stanovují obsahové zaměření, priority podpory a podmínky pro poskytování státních dotací. V rámci těchto Programů je vyhlášeno i výběrové řízení na udělováni titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“.
04.11.200903.11.2010Ochrana životního prostředí Nadace rozvoje občanské společnostiOtevřena 2. průběžná výzva Programu překlenovací pomoci 3P - poskytování návratných nadačních příspěvků (půjček) na již schválené projekty, u nichž je potřeba pomoci finančně překlenout období mezi schválením projektu a obdržením finančních prostředků.
27.08.201031.10.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo zdravotnictví ČRProgram grantové podpory pro rok 2011 určený na podporu projektů nestátních neziskových organizací s celostátní působností, které se zabývají péčí o zdravotně postižené a chronicky nemocné a seniory v České republice.
18.04.201030.10.2010Lidská práva a multikulturalismusNadace Vodafone - V PohybuNadace Vodafone Česká republika vyhlašuje grantový program „Vpohybu“ pro rok 2010 - hlavním cílem programu je rozvoj kreativity, leadershipu a komunikačních dovedností mladých lidí.
18.04.201030.10.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadace Vodafone - V PohybuNadace Vodafone Česká republika vyhlašuje grantový program „Vpohybu“ pro rok 2010 - hlavním cílem programu je rozvoj kreativity, leadershipu a komunikačních dovedností mladých lidí.
18.04.201030.10.2010Ochrana životního prostředí Nadace Vodafone - V PohybuNadace Vodafone Česká republika vyhlašuje grantový program „Vpohybu“ pro rok 2010 - hlavním cílem programu je rozvoj kreativity, leadershipu a komunikačních dovedností mladých lidí.
16.07.201029.10.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMinisterstvo školství ČRProgramy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015.
01.09.201022.10.2010Lidská práva a multikulturalismusMagistrát hlavního města PrahyDotační řízení na projekty specifické protidrogové prevence "Zdravé město Praha 2011“
01.09.201022.10.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMagistrát hlavního města PrahyDotační řízení na projekty specifické protidrogové prevence "Zdravé město Praha 2011“
31.08.201020.10.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMagistrát hlavního města PrahyCeloměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2011.
16.07.201018.10.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropský parlamentCílem této výzvy jsou projekty, které zvýší povědomí o úloze Evropského parlamentu a jeho fungování, posílí zájem veřejnosti a její účast na rozhodovacích procesech a které poskytnou platformu pro ty občany, kteří se chtějí vyjádřit k tomu, co považují za důležité.
19.07.201017.10.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMinisterstvo práce a sociálních věcíOdbor rodiny a dávkových systémů vyhlašuje dotační řízení na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny pro rok 2011.
17.06.201017.10.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRDotační řízení na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny pro rok 2011.
17.06.201017.10.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRDotační řízení na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny pro rok 2011.
22.06.201015.10.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropský sociální fondIntegrace sociálně vyloučených skupin na trh práce - Cílem výzvy je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.
07.09.201015.10.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo školství ČRDotační program pro oblast prevence na období 2010 - 2012: rok 2011
07.09.201015.10.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMinisterstvo školství ČRDotační program pro oblast prevence na období 2010 - 2012: rok 2011
21.06.201015.10.2010Lidská práva a multikulturalismusÚřad vlády ČRÚřad vlády ČR ve spolupráci s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružen zdravotně postižených na rok 2011
01.09.201015.10.2010Lidská práva a multikulturalismusÚřad vlády ČRÚřad vlády ve spolupráci s Radou vlády pro národnostní menšiny vyhlašuje k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011
03.09.201015.10.2010Lidská práva a multikulturalismusÚřad vlády ČRVyhlášení programu pro NNO: Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2011
07.09.201011.10.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRDotační řízení MPSV ČR pro rok 2011 v oblasti poskytování sociálních služeb.
07.09.201011.10.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRDotační řízení MPSV ČR pro rok 2011 v oblasti poskytování sociálních služeb.
14.09.201008.10.2010Lidská práva a multikulturalismusÚřad vlády ČRDotační řízení - poskytování dotací RVKPP na projekty protidrogové politiky na rok 2011
30.06.201001.10.2010Ochrana životního prostředí Nadace PartnerstvíZákladní grantový program nadace Partnerství - podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní účast občanů a jejich sdružení na věcech veřejných.
16.07.201001.10.2010Ochrana životního prostředí Nadace Patnerst víZákladní grantový program NP podporuje prostřednictvím nadačních příspěvků takové aktivity, které přispívají k plnění poslání nadace a přitom nejsou dostatečně podporovány z jiných finančních zdrojů nebo jiným programem nadace. Přednostně se zaměřuje na nové a modelové projekty, projekty využívající mezioborovou nebo mezisektorovou spolupráci, regiony s málo rozvinutým občanským sektorem a problémy na okraji pozornosti. Prioritou programu je ochrana a posilování práva veřejnosti podílet se na rozhodování o životním prostředí, včetně jednotlivých konkrétních případů ohrožení životního prostředí.
24.07.201030.09.2010Ochrana životního prostředí Ministerstvo životního prostředíMinisterstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností pro rok 2011. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. září 2010. Bližší informace najdete v přílohách vyhlášení (přílohy č. 2 - 5 budou k dispozici v průběhu srpna 2010).
19.07.201030.09.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo zahraničních věcíVYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI PRIORIT ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK 2011.
29.06.201030.09.2010Lidská práva a multikulturalismusRada vlády ČRRada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) vyhlásila dne 29. června 2010 dotační řízení k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky na rok 2011.
16.07.201030.09.2010Ochrana životního prostředí Nadace VIAVelké a menší komunitní granty - Prostřednictvím programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ chce Československá obchodní banka a Poštovní spořitelna zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě. Program se skládá ze dvou časově oddělených a nezávislých grantových kol – tzv. menších a velkých komunitních grantů – a ze soutěže „Poštovní spořitelna Starosta roku“.
11.06.201017.09.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropský sociální fondPodpora procesů plánování sociálních služeb - Cílem výzvy je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.
11.06.201017.09.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropský sociální fondPodpora vzdělávání a rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb - Cílem výzvy je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.
20.11.200915.09.2010Lidská práva a multikulturalismusNárodní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)Individuální granty pro pracovníky působící na částečný či plný úvazek (včetně dobrovolníků) v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých.
19.02.201015.09.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropská komise - European Anti-Fraud Office (OLAF)Program Evropské komise zaměřený na potírání podvodů v komunitách - The aim is to support training activities which contribute in a preventive and/or operational way to combating fraud detrimental to the financial interests of the Community.
16.07.201010.09.2010Ochrana životního prostředí Nadace VIAGrantové řízení Fondu T-Mobile zahajuje již svůj šestý ročník. Letos bude rozděleno celkem 2,5 milionu korun. Částka, určená na podporu projektů s tématem „Zdravá planeta“, je směřována do regionů, ve kterých má T-Mobile svá sídla a zákaznická centra. Potřebné finance tak poputují do Královéhradeckého kraje, okresu Louny a do městské části Praha 11.
11.06.201006.09.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropský sociální fondPodpora sociální integrace a sociálních služeb
01.01.201027.08.2010Ochrana životního prostředí Nadace PartnerstvíPodpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti do realizace projektů, které přispějí ke zkvalitnění životního prostředí. Zvýšení zájmu občanů o prostředí, ve kterém žijí. Podpora „společenského“ postavení zejména malých občanských sdružení typu okrašlovacích spolků a škol, jejich aktivizace, povzbuzení a získání zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.
18.06.201018.08.2010Lidská práva a multikulturalismusMPSV - Česko - švýcarská spolupráceVýzva k předkládání záměrů individuálních projektů (dále jen „projektů“) k udělení grantu v rámci Tematického zaměření 1 – Bezpečnost, stabilita a podpora reforem - Oblasti zaměření 1.1 – Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech, pro: Cíl 3 – Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
15.07.201015.08.2010Ochrana životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČRMŽP vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na financování projektů zaměřených na podporu udržitelného rozvoje.
01.02.201031.07.2010Lidská práva a multikulturalismusOpen Society InstituteAs part of its support for the Decade of Roma Inclusion, Open Society Institute Roma Initiatives set up a fund to support innovative projects that promote intercultural dialogue and challenge negative attitudes towards Roma. Roma Initiatives matches funds with public authorities, private foundations, television, publishers, and corporations.
18.04.201030.06.2010Lidská práva a multikulturalismusNadace Vodafone - V PohybuNadace Vodafone Česká republika vyhlašuje grantový program „Vpohybu“ pro rok 2010 - hlavním cílem programu je rozvoj kreativity, leadershipu a komunikačních dovedností mladých lidí.
18.04.201030.06.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadace Vodafone - V PohybuNadace Vodafone Česká republika vyhlašuje grantový program „Vpohybu“ pro rok 2010 - hlavním cílem programu je rozvoj kreativity, leadershipu a komunikačních dovedností mladých lidí.
18.04.201030.06.2010Ochrana životního prostředí Nadace Vodafone - V PohybuNadace Vodafone Česká republika vyhlašuje grantový program „Vpohybu“ pro rok 2010 - hlavním cílem programu je rozvoj kreativity, leadershipu a komunikačních dovedností mladých lidí.
21.05.201021.06.2010Lidská práva a multikulturalismusOpen Society FundNadace OSF Praha vyhlašuje grantové kolo „Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR“ z programu „Posilování role práva“ pro rok 2010. Cílem je zapojení veřejnosti do zlepšování politické kultury v ČR.
15.04.201015.06.2010Lidská práva a multikulturalismus15 ROP NUTS II Střední ČechyVýzva č.49 - Podpora modernizace a zvýšení kvality infrastruktury veřejných služeb. Investice do oblasti volnočasových aktivit budou podporovány pouze v případě, že cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou primárně místní obyvatelé. Investice do oblasti volnočasových aktivit budou podporovány pouze v případě, že cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou primárně místní obyvatelé.
15.03.201014.06.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropská komise - External Cooperation ProgrammesNon-State Actors and Local Authorities in Development - Coordination, cooperation and networking activities among European organisations
15.03.201014.06.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyEvropská komise - External Cooperation ProgrammesNon-State Actors and Local Authorities in Development - Coordination, cooperation and networking activities among European organisations
15.03.201014.06.2010Ochrana životního prostředí Evropská komise - External Cooperation ProgrammesNon-State Actors and Local Authorities in Development - Coordination, cooperation and networking activities among European organisations
19.02.201012.06.2010Lidská práva a multikulturalismusNadace Charty 77 - Konto bariéryNadace Charty 77 – Konto BARIÉRY vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení výnosů nadačního jmění z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2009.
03.03.201001.06.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropská komise - External Cooperation ProgrammesSupport to Partnership Actions between Cultural Organisations
04.03.201028.05.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropská komise - Employment, Social Affairs and Equal OpportunitiesEstablishment of 3-year framework partnership agreements with EU-level NGO networks in the areas of social inclusion, non-discrimination, gender equality, the integration of persons with disabilities and the representation of the Roma.
15.03.201019.05.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropská komise - Employment, Social Affairs and Equal OpportunitiesSupport to national activities aiming at the identification of good practices in combating discrimination and promoting equality.
15.03.201017.05.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropská komise - Employment, Social Affairs and Equal OpportunitiesImprovement of gender mainstreaming in national policies and programmes.
08.04.201010.05.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadace O2Nadace O2 vyhlásila již devátý ročník programu Regionálních grantů, který vychází vstříc potřebám jednotlivých regionů z celé České republiky. V tomto programu bude opět rozděleno 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež. Grantové příspěvky budou rozděleny v rámci osmi tzv. spojených krajů. V každém regionu budou podpořeny vítězné projekty částkou 1,25 milionu korun.
07.04.201010.05.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo práce a sociálních věcí ČROdbor integrace cizinců MPSV ČR vyhlásil výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 na podporu integrace cizinců.
07.04.201005.05.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo školství ČRMŠMT vyhlašuje dotační program na rok 2010 pro ZŠ, SŠ, VŠ, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nestátní neziskové organizace, který je v souladu s usnesením vlády č. 224/2010 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců.
07.04.201005.05.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMinisterstvo školství ČRMŠMT vyhlašuje dotační program na rok 2010 pro ZŠ, SŠ, VŠ, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nestátní neziskové organizace, který je v souladu s usnesením vlády č. 224/2010 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců.
20.10.200930.04.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo kultury ČRPodpora regionálních kulturních tradic
20.11.200930.04.2010Lidská práva a multikulturalismusNárodní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)Individuální granty pro pracovníky působící na částečný či plný úvazek (včetně dobrovolníků) v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých.
19.02.201030.04.2010Lidská práva a multikulturalismusČeská televize - Adventní koncertyNeziskové organizace mohou předložit přihlášku k podpoře z Adventních koncertů 2010. Výběrová komise preferuje projekty investiční, tedy různé výstavby, dostavby, přestavby, dále vybavení speciálními pomůckami či nábytkem, automobily či mikrobusy na dopravu postižených, výtahy, plošiny atd.
19.02.201030.04.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyČeská televize - Adventní koncertyNeziskové organizace mohou předložit přihlášku k podpoře z Adventních koncertů 2010. Výběrová komise preferuje projekty investiční, tedy různé výstavby, dostavby, přestavby, dále vybavení speciálními pomůckami či nábytkem, automobily či mikrobusy na dopravu postižených, výtahy, plošiny atd.
15.03.201030.04.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropská komise - External Cooperation ProgrammesNon-State Actors and Local Authorities in Development - Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union
15.03.201030.04.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyEvropská komise - External Cooperation ProgrammesNon-State Actors and Local Authorities in Development - Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union
15.03.201030.04.2010Ochrana životního prostředí Evropská komise - External Cooperation ProgrammesNon-State Actors and Local Authorities in Development - Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union
15.02.201023.04.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropská komise - European Anti-Fraud Office (OLAF)Program Evropské komise zaměřený na potírání podvodů v komunitách - The aim is to support training activities which contribute in a preventive and/or operational way to combating fraud detrimental to the financial interests of the Community.
30.03.201023.04.2010Lidská práva a multikulturalismusNadace rozvoje občanské společnosti4. kolo II. výzvy - Programu překlenovací pomoci 3P - poskytování návratných nadačních příspěvků (půjček) na již schválené projekty, u nichž je potřeba pomoci finančně překlenout období mezi schválením projektu a obdržením finančních prostředků.
30.03.201023.04.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadace rozvoje občanské společnosti4. kolo II. výzvy - Programu překlenovací pomoci 3P - poskytování návratných nadačních příspěvků (půjček) na již schválené projekty, u nichž je potřeba pomoci finančně překlenout období mezi schválením projektu a obdržením finančních prostředků.
30.03.201023.04.2010Ochrana životního prostředí Nadace rozvoje občanské společnosti4. kolo II. výzvy - Programu překlenovací pomoci 3P - poskytování návratných nadačních příspěvků (půjček) na již schválené projekty, u nichž je potřeba pomoci finančně překlenout období mezi schválením projektu a obdržením finančních prostředků.
01.03.201015.04.2010Lidská práva a multikulturalismusNadace BONAGrantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu ve prospěch aktivit směřujících k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti.
07.03.201015.04.2010Ochrana životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR1. výzva pro předkládání žádostí do Programu péče o krajinu
19.02.201012.04.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadace Charty 77 - Konto bariéryNadace Charty 77 – Konto BARIÉRY vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení výnosů nadačního jmění z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2009.
30.12.200931.03.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropský sociální fond v ČRVýzva k předkládání grantových projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.
11.01.201031.03.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropský sociální fond v ČROPLZZ - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.
30.12.200931.03.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropský sociální fond v ČROP LZZ - 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.
15.02.201031.03.2010Lidská práva a multikulturalismusNadace rozvoje občanské společnosti - Make a ConnectionProgram Make a Connection - Připoj se podporující aktivity mladých lidí v celé České republice vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů.
15.02.201031.03.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadace rozvoje občanské společnosti - Make a ConnectionProgram Make a Connection - Připoj se podporující aktivity mladých lidí v celé České republice vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů.
15.02.201031.03.2010Ochrana životního prostředí Nadace rozvoje občanské společnosti - Make a ConnectionProgram Make a Connection - Připoj se podporující aktivity mladých lidí v celé České republice vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů.
19.02.201026.03.2010Lidská práva a multikulturalismusNadace OKDNadace OKD vyhlásila grantové kolo pro rok 2010 ve čtyřech nadačních programech.
19.02.201026.03.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadace OKDNadace OKD vyhlásila grantové kolo pro rok 2010 ve čtyřech nadačních programech.
19.02.201026.03.2010Ochrana životního prostředí Nadace OKDNadace OKD vyhlásila grantové kolo pro rok 2010 ve čtyřech nadačních programech.
22.01.201022.03.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo vnitra České republikyMinisterstvo vyhlašuje dotační tituly na podporu projektů zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2010
20.01.201022.03.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo vnitra České republikyMinisterstvo vyhlašuje dotační tituly na podporu projektů zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2010
19.02.201019.03.2010Ochrana životního prostředí Nadace VIAČSOB a Poštovní spořitelna vyhlašují ve spolupráci s Nadací VIA již 4. ročník programu, který podporuje projekty zaměřené na komunitní rozvoj. Tyto projekty mohou být zaměřené na ochranu přírodního a kulturního dědictví a na rozvoj místního kulturního a spolkového života.
16.10.200915.03.2010Lidská práva a multikulturalismusEvropský sociální fond v ČRCílem výzvy je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích prostřednictvím podpory dalšího profesního vzdělávání těchto zaměstnanců.
16.10.200915.03.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyEvropský sociální fond v ČRCílem výzvy je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích prostřednictvím podpory dalšího profesního vzdělávání těchto zaměstnanců.
16.10.200915.03.2010Ochrana životního prostředí Evropský sociální fond v ČRCílem výzvy je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích prostřednictvím podpory dalšího profesního vzdělávání těchto zaměstnanců.
15.02.201015.03.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadační fond Albert a NROSProgram Zdravá Pětka realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti na základě spolupráce s Nadačním fondem Albert. Cílem programu je podpora vzdělávání a osvěty v oblasti zdravých životních návyků zejména v oblasti zdravé výživy a dalších složek zdravého životního stylu.
15.02.201015.03.2010Ochrana životního prostředí Nadační fond Albert a NROSProgram Zdravá Pětka realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti na základě spolupráce s Nadačním fondem Albert. Cílem programu je podpora vzdělávání a osvěty v oblasti zdravých životních návyků zejména v oblasti zdravé výživy a dalších složek zdravého životního stylu.
25.01.201008.03.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo zahraničních věcí ČRDOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NNO NA PROJEKTY V OBLASTI PRIORIT ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2010
25.01.201008.03.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMinisterstvo zahraničních věcí ČRDOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NNO NA PROJEKTY V OBLASTI PRIORIT ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2010
25.01.201008.03.2010Ochrana životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí ČRDOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NNO NA PROJEKTY V OBLASTI PRIORIT ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2010
25.01.201003.03.2010Lidská práva a multikulturalismusNadace rozvoje občanské společnostiNROS vyhlašuje výzvu pro nestátní neziskové organizace, které mají zájem zapojit se do projektu zaměřeného na navazování partnerství s norskými organizacemi.
25.01.201003.03.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadace rozvoje občanské společnostiNROS vyhlašuje výzvu pro nestátní neziskové organizace, které mají zájem zapojit se do projektu zaměřeného na navazování partnerství s norskými organizacemi.
25.01.201003.03.2010Ochrana životního prostředí Nadace rozvoje občanské společnostiNROS vyhlašuje výzvu pro nestátní neziskové organizace, které mají zájem zapojit se do projektu zaměřeného na navazování partnerství s norskými organizacemi.
01.02.201028.02.2010Ochrana životního prostředí Zelený kruhGREEN STEP - společný projekt Zeleného kruhu a ROCK POINT a.s. V první výzvě budou podporovány takové činnosti, které podpoří rozvoj vzájemné spolupráce mezi nevládními organizacemi a posílí jejich schopnost prosazovat společné zájmy. Upřednostňovány budou takové aktivity, při nichž budou prosazovány a obhajovány zájmy širšího kruhu organizací.
20.11.200922.01.2010Ochrana životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR a SFŽPMŽP a SFŽP ČR vyhlásily 5. výzvu pro podávání žádostí do programu neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center a programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti životního prostředí.
23.12.200920.01.2010Lidská práva a multikulturalismusOpen Society FundGrantový program pro neziskové organizace na podporu desegregace českého školství.
23.12.200920.01.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOpen Society FundGrantový program pro neziskové organizace na podporu desegregace českého školství.
15.12.200918.01.2010Ochrana životního prostředí Hlavní město PrahaGrantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2010 (s ukončením realizace v roce 2011).
27.10.200915.01.2010Lidská práva a multikulturalismusMěstská část Praha 4Rada městské části Praha 4 vyhlásila celkem 18 tématických grantových okruhů na rok 2010.
27.10.200915.01.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMěstská část Praha 4Rada městské části Praha 4 vyhlásila celkem 18 tématických grantových okruhů na rok 2010.
27.10.200915.01.2010Ochrana životního prostředí Městská část Praha 4Rada městské části Praha 4 vyhlásila celkem 18 tématických grantových okruhů na rok 2010.
20.11.200915.01.2010Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo zdravotnictví ČRMZČR vyhlašuje neinvestiční program „Péče o děti a dorost“ a program „Prevence kriminality“ pro rok 2010.
20.11.200915.01.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyMinisterstvo zdravotnictví ČRMZČR vyhlašuje neinvestiční program „Péče o děti a dorost“ a program „Prevence kriminality“ pro rok 2010.
20.11.200915.01.2010Lidská práva a multikulturalismusNárodní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)Individuální granty pro pracovníky působící na částečný či plný úvazek (včetně dobrovolníků) v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých.
08.12.200909.01.2010Lidská práva a multikulturalismusNadační fond TescoNadační fond Tesco vyhlašuje grantové řízení, jehož cílem je podpora neziskových a příspěvkových organizací pracujících v oblasti sociální a zdravotní péče. Grantové řízení bude zaměřeno na: 1) Projekty na zlepšování technického vybavení organizací vedoucí ke zkvalitnění poskytované péče. 2) Zajištění vzdělávacích programů pro klienty žadatelských organizací. 3) Podporu zajištění činností terapeutického nebo léčebného charakteru.
08.12.200909.01.2010Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyNadační fond TescoNadační fond Tesco vyhlašuje grantové řízení, jehož cílem je podpora neziskových a příspěvkových organizací pracujících v oblasti sociální a zdravotní péče. Grantové řízení bude zaměřeno na: 1) Projekty na zlepšování technického vybavení organizací vedoucí ke zkvalitnění poskytované péče. 2) Zajištění vzdělávacích programů pro klienty žadatelských organizací. 3) Podporu zajištění činností terapeutického nebo léčebného charakteru.
02.11.200905.01.2010Ochrana životního prostředí Operační program Životní prostředíČtrnáctá výzva OPŽP umožňuje podávat žádosti o podporu ve čtyřech osách: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (osa 1), Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik (osa 5), Zlepšování stavu přírody a krajiny (osa 6), Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (osa 7).
04.11.200904.01.2010Lidská práva a multikulturalismusÚřad vlády ČRÚřad vlády vyhlašuje ve spolupráci s Radou vlády pro národnostní menšiny výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2010
29.10.200931.12.2009Lidská práva a multikulturalismusDemokratický fond OSN Demokratický fond OSN otvírá pro nevládní organizace výzvu pro předložení projektů na téma zlepšování a podpora demokracie. Žádost je třeba předložit v AJ nebo ve FJ.
01.11.200931.12.2009Lidská práva a multikulturalismusKrajský úřad Středočeského krajeStředočeský kraj vypisuje dotační programy v několika oblastech, které jsou zaměřeny na rozvoj Středočeského kraje.
01.11.200931.12.2009Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyKrajský úřad Středočeského krajeStředočeský kraj vypisuje dotační programy v několika oblastech, které jsou zaměřeny na rozvoj Středočeského kraje.
01.11.200931.12.2009Ochrana životního prostředí Krajský úřad Středočeského krajeStředočeský kraj vypisuje dotační programy v několika oblastech, které jsou zaměřeny na rozvoj Středočeského kraje.
06.11.200931.12.2009Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo vnitra, odbor prevence kriminalityVýzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ pro rok 2010
26.10.200921.12.2009Ochrana životního prostředí Praha 10Praha 10 vyhlašuje granty pro příští rok v oblastech: kultura, sociální oblast, Sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogová prevence a životní prostředí
26.10.200921.12.2009Lidská práva a multikulturalismusPraha 10Praha 10 vyhlašuje granty pro příští rok v oblastech: kultura, sociální oblast, Sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogová prevence a životní prostředí
26.10.200921.12.2009Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyPraha 10Praha 10 vyhlašuje granty pro příští rok v oblastech: kultura, sociální oblast, Sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogová prevence a životní prostředí
07.10.200907.12.2009Ochrana životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČRVyhlášení výběrového dotačního řízení pro NNO pro rok 2010
04.10.200904.12.2009Ochrana životního prostředí Pardubický krajGrantové řízení Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2010
30.09.200930.11.2009Lidská práva a multikulturalismusEvropský sociální fond v ČRVýzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ „SOCIÁLNÍ EKONOMIKA“
01.11.200930.11.2009Lidská práva a multikulturalismusArbor VitaeII. grantový okruh: MENŠINY, O KTERÝCH VÍME - pomoc seniorům, vznik mateřských center, kulturní projekty uchovávající a rozvíjející občanskou společnost v místech do 500 obyvatel.
01.11.200930.11.2009Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyArbor VitaeII. grantový okruh: MENŠINY, O KTERÝCH VÍME - pomoc seniorům, vznik mateřských center, kulturní projekty uchovávající a rozvíjející občanskou společnost v místech do 500 obyvatel.
27.09.200927.11.2009Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo kultury ČRPodpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice
18.09.200918.11.2009Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo kultury ČRPodpora integrace příslušníků romské komunity
12.10.200915.11.2009Ochrana životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj ČRProgram podpory nestátních neziskových organizací pro rok 2010
25.09.200909.11.2009Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo zahraničních věcí ČRDotační výběrová řízení pro NNO, kraje a obce 2010 v titulech kapacity a partnerství, rozvojové vzdělávání a osvěta, posilování kapacit platforem a podpora aktivit krajů a obcí v programových zemích
06.09.200906.11.2009Lidská práva a multikulturalismusMinisterstvo kultury ČRPodpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
00.00.000000.00.0000Lidská práva a multikulturalismus