Priorita: Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách Číslo projektu: 321 056
Region realizace: CZ05 - Severovýchod Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Dobrý den, sousede!
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Hlavním cílem projektu bylo prolamování strachu z cizinců – sousedů v jednotlivých lokalitách Pardubického a Královéhradeckého kraje. Hlavním obsahem bylo „zprostředkované seznámení“ nových nebo stávajících sousedů, které bylo moderované pracovníky předkladatele. Jednlo se o formu seznamování a prolamování předsudků. Projekt zahrnul 61 rodin cizinců ve dvou krajích – Pardubickém a Královéhradeckém. Každá rodina navštívila 20 svých českých rodin (tj. z projektu bude přímo benefitovalo cca 1180 rodin Čechů). Dále proběhlo jedno odborné školení a 3 semináře pro pracovníky předkladatele. Součástí projektu bylo i rozdávání propagačních materiálů (1 180ks), 61 fotografických výstupů a další propagační akce.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Most pro lidská práva
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

17.listopadu 216
Pardubice , 53002

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.mostlp.org

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Kateřina Kotrlá info@mostlp.org467771170-
Kateřina Tomášováinfo@mostlp.org737466959-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

24 745 €

Výše přiděleného grantu:

21 033 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

24 740 €

Vyčerpáno z grantu:

21 028 €