Priorita: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Číslo projektu: 321 084
Region realizace: CZ02 - Střední Čechy Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
PACIFIK
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Záměrem projektu bylo změnit situaci handnicapovaných osob (nositelů invalidního důchodu), které mají několikanásobné znevýhodnění (zdravotní znevýhodnění, izolovaností, diskriminace atd.). Projekt byl realizován prostřednictvím ÚSP (Ústavu sociální péče), jeho klientů a pracovníků, ale také ve spolupráci s úřady veřejné správy. Jednotliví klienti byli podporováni ve snaze získat registraci na úřadu práce, byly vytvořeny individuální plány sociální rehabilitace pro obyvatele ÚSP a klientům byla nabídnuta konkrétní rekvalifikace. Mezi zrealizované aktivity patřilo zpracování analýzy, uskutečnění dohromady 11 besed a 6 exkurzí jako motivačního programu pro klienty, sociální rehabilitace s 20 klienty a práce metodou PZ (podporovaného zaměstnávání) s 8 konkrétními klienty. Mezi výstupy projektu patří zmíněná analýza situace v oblasti pracovního uplatnění, vytvoření přednáškových prezentací, vytvoření plánů pro realizaci sociální rehabilitace, Souhrnná zpráva z šetření v rámci projektu Pacifik, Právní rozbor v pracovním uplatnění lidí s mentálním postižením a návrh změn včetně návrhu novely zákona o zaměstnanosti a závěrečný dokument Pacifik v českém a anglickém jazyce. Jedním z cílů projektu bylo šířit výsledky prostřednictvím multiplikačního efektu. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Rytmus Benešov, o.p.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Mezihoří 16
Soběhrdy / Benešov, 25601

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.rytmus.org

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Lucie Královálucie@rytmus.org317742742-
Pavlína Hradečnápajah@rytmus.org777222131-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

50 376 €

Výše přiděleného grantu:

45 294 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

45 553 €

Vyčerpáno z grantu:

40 929 €