Priorita: Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách Číslo projektu: 321 119
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
PONTES - MOSTY BERKATU
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílem projektu bylo připravit a realizovat programy, které vycházejí z praxe komunitního centra pro migranty v Praze a přenést je do připravovaného multikulturního venkovského komunitního centra v obci Rakovice, okres Písek. Záměrem projektu bylo zlepšení vzájemné informovanosti a vztahů mezi českou majoritní společností a migranty formou komunitní práce na českém venkově. Byl vytvořen realizační tým spolupracující se 42 dobrovolníky spolu se speciálním expertním týmem složeným z migrantů, kteří byli ve vzdělávací části programu školiteli (bylo osloveno 30 potenciálních školitelů, z nichž bylo vybráno 11 školitelů). Byl vytvořen obsah a metodika vzdělávacích programů v oblasti multikulturalismu (1x vzdělávací manuál, 22 účastníků kurzu), realizovány 2 třídenní bloky jazykové školy pro rodiny migrantů (2 x 8 účastníků), intenzivní jazykový kurz češtiny pro migranty (16 účastníků kurzu) a dětský tábor (25 dětí a 5 rodičů migrantů + 29 dětí a 8 rodičů z regionu). Pro další udržitelnost projektu bylo vytvořeno 1000 ks informačních materiálů, proběhla tisková konference, bylo vytištěno 500 ks plakátů a vyšel 1 článek v regionálním tisku. Projekt byl prezentován na webových stránkách příjemce a během realizace projektu příjemce napsal 3 projektové žádosti. Proběhla interní závěrečná evaluace projektu (pořízen zápis). Cílovou skupinou byla česká majoritní společnost (2000 oslovených osob), migranti (125 oslovených osob), instituce pracující s migranty v ČR (90 % organizací, dobrovolnici (42 osob) a rodiny dětí migrantů účastnících se dětského tábora (15 rodin). Délka projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Občanské sdružení Berkat
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Rumunská 24
Praha 2, 12000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.berkat.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Josef Šmídjosefsmid@yahoo.com224941415-
Alena Searlealena.searle@seznam.cz733570026-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

55 470 €

Výše přiděleného grantu:

49 915 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

55 470 €

Vyčerpáno z grantu:

49 882 €