Priorita: Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách Číslo projektu: 321 131
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Dialogy na útěku
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílem projektu bylo změnit negativní vnímání imigrantů většinovou společností při využití divadelních prostředků jako silného a neotřelého komunikačního prostředku. Projekt představoval uprchlíky jako jednotlivce, osobnosti, které se chtějí zapojit do většinové společnosti a které mají naši společnost čím obohatit. V projektu byly představeny jednotlivé životní příběhy 5 imigrantů a byly demonstrovány rozdílné životní osudy a důvody, které vedou k rozhodnutí opustit svou rodnou zem. V záchytných táborech proběhly dílny a malá představení, pro 1 500 studentů středních škol a učilišť proběhlo 9 představení a 13 debat, byl natočen dokumentární film a bylo vytištěno 3 000 programových brožur a 2000 plakátů. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Divadlo Archa, o.p.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Na Poříčí 26
Praha 1, 11000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.archatheatre.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Ing. Ondřej Hrabondrej.hrab@archatheatre.cz221716103-
Jan Veselýjan.vesely@archatheatre.cz603490983-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

69 645 €

Výše přiděleného grantu:

50 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

69 641 €

Vyčerpáno z grantu:

49 998 €