Priorita: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Číslo projektu: 321 138
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Poradna pro rodiče
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt řešil problematiku diskriminace rodičů dětí do 15 let, a to převážně na trhu práce. Cílem projektu bylo posílit infrastrukturu k řešení této problematiky na úrovni přímého poradenství, nastavit legislativní rámec k této problematice a změnit přístup veřejnosti vůči tomuto druhu diskriminace. Zmíněného cíle projekt dosáhl zmapováním konkrétních aktuálních potřeb cílové skupiny rodičů v dané oblasti. Prostřednictvím internetové poradny byly eliminovány důsledky přímých projevů diskriminace cílové skupiny. Kapacita organizace pro poskytování poradenství byla zvýšena vzděláním 7 odborníků. Informační kampaň probíhala prostřednictvím nově zřízeného webového prostoru, pomocí distribuce 50 000 letáků a lobbyingem, který zvýšil povědomí o problematice u široké a odborné veřejnosti, včetně politiků. Celkem bylo zodpovězeno 4747 dotazů týkajících se rovných příležitostí. Bylo vydáno 5000ks informační brožury, na MŠMT byl předložen legislativní návrh změny vyhlášky napomáhající k odstranění diskriminace rodičů dětí předškolního věku. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Šmilovského 5
Praha 2, 12000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.aperio.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Halka Jaklováaperio@aperio.cz222513099737282320
Halka Jaklováhalka.jaklova@aperio.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

54 353 €

Výše přiděleného grantu:

40 232 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

54 377 €

Vyčerpáno z grantu:

40 227 €