Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 322 007
Region realizace: CZ04 - Severozápad Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Terénní sociální práce v ohrožených rodinách
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt řešil poskytování služby sociální prevence rodinám s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadů nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Projekt zasáhl 32 rodin s 83 dětmi. Cíle bylo dosaženo zejména terénní sociální prací v rodinách, poskytováním ambulantních služeb pro tyto rodiny v poradně v rozsahu 9 hodin týdně a realizací skupinového programu pro uživatele služeb (8 skupinových setkání, v průměru po 10 osobách). Dále proběhla konference zaměřená na prezentaci projektu a seznámení s jeho cíli pro 30 účastníků. Byla též vytvořena metodika a byly inovovány střediskové systémy. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

U Města Chersonu 1675
Most, 43401

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.most.diakoniecce.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Margita Pištorovámost@diakoniecce.cz476101261728008235
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

54 379 €

Výše přiděleného grantu:

43 803 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

54 378 €

Vyčerpáno z grantu:

43 802 €