Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 322 023
Region realizace: CZ01 - Praha Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Vytvoření týmu terénních pracovníků pro klienty Azylového domu Přemysla Pittra pro děti
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílem předloženého projektu bylo posílení dostupnosti a kvality služeb pro děti a mladistvé se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, tak aby mohli žít v biologické rodině a naplňovat svoje přirozené potřeby. Hlavním obsahem projektu bylo rozšíření stávajících služeb Azylového domu o terénní služby. Cílovou skupinou byly "rodiny s vícečetnými problémy", které mají děti od 3 do 8 let věku. Místem realizace projektu bylo území hl.m. Prahy. Terénní pracovníci se zaměřili na potřeby rodiny jako celku (řešení bytové situace, zprostředkování právního poradenství, pomoc s pracovním uplatněním rodičů, zdravotní péče) a na potřeby dětí (zajištění volnočasových aktivit, komunikace s učiteli apod.). Terénních služeb využilo 56 dětí a jejich rodin, z toho 21 po ukončení pobytu v azylovém domě. Každý terénní pracovník absolvoval denně cca 10 hovorů, měsíčně 20-30 setkání. Doučování bylo poskytnuto 10 klientům. Z klientů pobytových služeb využilo následné služby 100% klientů. 35% klientů využilo terénní službu jako alternativu k pobytu či doplnění ambulantních služeb. V průběhu projektu se do Azylového domu na pobyt nevrátil žádný z klientů, zpět do rodiny se po pobytu vrátilo 50% dětí. Byla navázána spolupráce s 9 školami a na terapeutická setkání docházelo 55% ze všech klientů terénní služby. 79% klientů využilo některé ze služeb spolupracujících organizací (21 externích odborníků, 20 NNO, 86 státních institucí). Příjemce grantu poskytl 1143 (63%) telefonických intervencí, 618 (34%) osobních setkání a 56 (3%) zprostředkování kontaktu (celkem 1817 intervencí). Projekt umožnil dětem zvýšit kvalitu života, aniž by byly nuceny opustit prostředí své biologické rodiny. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Dům tří přání, o.s. - Azylový dům Přemysla Pittra pro děti
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Svatovítská 7
Praha 6, 17000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.dumtriprani.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Hana Lukáčováfundraising@dumtriprani.cz233931310776606520
Hana Lukáčováambulance@dumtriprani.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

55 557 €

Výše přiděleného grantu:

50 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

55 845 €

Vyčerpáno z grantu:

50 000 €