Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 322 059
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Program doprovázení pěstounských rodin - zavádění nového typu služby pro náhradní rodinnou péči
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění náhradní rodinné péče (NRP), zvýšení informovanosti a erudice pěstounských rodin v klíčových oblastech NRP. Aktivity projektu byly zaměřeny na pěstounské rodiny a pracovníky, kteří se jim věnují. Projekt zapojil 9 rodin, které se zúčastnily pilotního terapeutického bloku, kde jim byla poskytnuta odborná podpora po dobu 9-ti měsíců. Celkem se uskutečnila 3 společná setkání vždy tří rodin a 7 návštěv příjemce v každé rodině. V rámci projektu byla vytvořena metodika pro průběžnou podporu pěstounských rodin (30 ks), bylo připraveno a vytištěno 5 druhů vzdělávacích publikací na různá témata určených pro náhradní rodiče v celkovém nákladu 4 500 ks. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Občanské sdružení Rozum a Cit
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Jablonského 639/4
Praha 7, 17000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.rozumacit.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Jaroslava Málikovájavama@seznam.cz323606447774499305
Ludmila Hanušovábgrant@rozumacit.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

55 300 €

Výše přiděleného grantu:

49 700 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

55 396 €

Vyčerpáno z grantu:

49 423 €