Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 003
Region realizace: CZ03 - Jihozápad Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Jihočeské přírodní zdroje pro budoucnost
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt si kladl za cíl zlepšit osvětu v Jihočeském kraji u veřejnosti (s důrazem na mládež), podnikatelů (včetně zemědělců) a veřejné správy v oblasti využívání alternativních energetických zdrojů, prosazení změn v přístupu k těžbě surovin a využívání území po jejich těžbě (včetně změn odpovídající legislativy), zlepšení hospodaření s odpady. V rámci projektu se uskutečnila exkurze pro zemědělce do zařízení využívajících alternativní energetické zdroje (37 osob), osvětová akce ke Dni větrné energie - promítání filmu o obnovitelných zdrojích energie (50 osob), odborný seminář pro úředníky MŽP a dalších ministerstev o potřebných legislativních změnách ohledně obnovy území (41 osob), terénní seminář o možnostech využití biomasy (30 osob), přednáška o důsledcích těžby štěrkopísku (31 osob), přednášky pro žáky, učitele a pracovníky s mládeží o obnovitelných zdrojích (262 osob), výstava o odpadech (7000 osob), zahraniční exkurze do Rakouska pro jihočeské úředníky a obecní zastupitele do zařízení na zpracování odpadů (50 osob) a řada dalších dílčích aktivit. Dále bylo vytištěno 1 500 kusů informačních letáků o odpadech, vznikla webová stránka na stejné téma a také ekoporadna. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

P.O. Box 223
České Budějovice , 37004

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.calla.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Romana Panskáromana.panska@calla.cz387310166602943555
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

53 649 €

Výše přiděleného grantu:

48 200 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

50 366 €

Vyčerpáno z grantu:

45 018 €