Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 016
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Zaostřeno na hypermarkety - účast veřejnosti v rozhodovacích procesech o vlivu na životní prostředí
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt si kladl za cíl prosadit systémové změny v oblasti neregulované expanze nákupních center v ČR a umožnit veřejnosti a občanským iniciativám plnohodnotné zapojení do tohoto procesu. Byla zpracována environmentální studie dopadů expanze nákupních center na životní prostředí (tištěná podoba 100ks + zveřejnění na webu), byly zpracovány zahraniční zkušenosti s touto problematikou (v elektronické podobě) a tyto materiály byly použity při prosazování systémových změn v dosavadním nekoncepčním růstu nákupních center. Tento cíl byl podpořen přípravou materiálů a informační kampaní směrovanou na veřejnost a specifické cílové skupiny. V rámci informační kampaně se podařilo uskutečnit následující: byl vydán informační leták- 10 000 ks, sborník textů k různým oblastem problematiky- 500ks, dále pak propagační předměty – tašky 110 ks, placky 245 ks, tužky 600 ks, 4 500 2 typů letáků, samolepky. Organizována byla také putovní výstava- 10 panelů, podpořena byla 16 prezentacemi a vydaným letákem propagujícím výstavu v nákladu 3000 ks. Dále v rámci projektu vznikl TV spot, web, organizováno bylo 16 besed pro celkem 400 osob, 49 porad a intervencí pro místní zainteresovanou veřejnost a seminář pro 38 osob. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
NESEHNUTÍ Brno
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

tř. kpt. Jaroše 18
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.nesehnuti.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Milan Štefanecbrno@nesehnuti.cz543245342605239579
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

22 614 €

Výše přiděleného grantu:

20 214 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

23 041 €

Vyčerpáno z grantu:

20 214 €