Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 017
Region realizace: CZ06 - Jihovýchod Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Centrum pro podporu ochrany životního prostředí
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt měl za cíl podpořit zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů s dopady na životní prostředí, bezprostředním cílem bylo vytvoření systému environmentálního poradenství. Významné je zapojování dobrovolníků do činnosti environmentální poradny, tvorba informačních materiálů pro odborníky a úředníky a propagace celé problematiky v médiích. V průběhu projektu bylo evidováno 308 vyřízených dotazů/poskytnutých rad, 205 čtenářů knihovny, 16 000 návštěv webové stránky, vydání informačního materiálu o přístupu k informacím a účasti na rozhodování (5000 ks),  vydání manuálu pro odborníky (elektronické vydání, 100 přjemců), infomateriál pro veřejnost (5000 ks), 3 vydání informačního zpravodaje (celkem 1 300 ks) a informační materiály pro dobrovolníky. Dále byly vydány propagační letáky (12 000 ks), samolepky, záložky do knih (3 000+10 000 ks) a vytvořen TV spot. Projekt byl realizován na střední a jižní Moravě a trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
NESEHNUTÍ Brno
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

tř. kpt. Jaroše 18
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.nesehnuti.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Mgr. Jiří Koželuhbrno@nesehnuti.cz543245342605239579
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

18 762 €

Výše přiděleného grantu:

16 712 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

18 810 €

Vyčerpáno z grantu:

16 712 €