Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 042
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Efektivní řízení organizace jako nástroj ke zvyšování kapacity neziskových organizací v oblasti životního prostředí
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na posílení kapacity 20 NNO v oblasti životního prostředí prostřednictvím vyškolení jejich manažerů pomocí školení koncipovaného jako rekvalifikační program odborného manažerského vzdělávání (v celkové délce 182 hodin). Dále bylo provedeno pilotní ověření procesní analýzy dle modelu PAN (Procesní analýzy NNO) v 5-ti organizacích, které poskytují služby v dané oblasti. V rámci projektu byl také zpracován elektronický sborník příkladů dobré praxe v minimálním rozsahu 30-ti stran A4, pro který bylo využito podkladů získaných z vlastní zkušenosti účastníků rekvalifikačního kurzu a je volně dostupný na webových stránkách organizace. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Informační centrum neziskových organizací, o.p.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Malé náměstí 12
Praha 1, 11000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.neziskovky.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Vendula Zimová icn@icn.cz224239876605276326
Vendula Zimová zimova@icn.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

49 967 €

Výše přiděleného grantu:

44 970 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

50 976 €

Vyčerpáno z grantu:

44 970 €