Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 048
Region realizace: CZ05 - Severovýchod Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Alternativa pro Frýdlantsko
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na získání základních podkladů a znalostí o území regionu Frýdlantska nutných pro plánování jeho dalšího rozvoje. V rámci projektu byly zpracovány odborné analýzy dopadů vybudování lyžařského areálu: byla zpracována socioekonomická studie regionu Frýdlantsko, proběhly přírodovědné průzkumy oblasti Smrku (geologie a hydrogeologie, botanika, zoologie, lesnictví) a rešerše odborné literatury k problematice cestovního ruchu v chráněných územích. Výsledky studií byly ve zjednodušené formě publikovány (elektronicky a písemně v nákladu 10 000 letáků). V obcích regionu bylo realizováno 5 veřejných jednání s cílem zajistit účast veřejnosti při formulaci rozvojových záměrů regionu. K tomuto účelu byly vytištěny pozvánky na veřejná jednání v nákladu 8 000 ks. Dále byla realizována informační kampaň zaměřená na rozhodovatele, která upozorňovala na negativa související s plánovaným SKI areálem Smrk. Příjemce se snažil hledat šetrné alternativy k tomuto záměru a podařilo se mu zamezit realizaci SKI areálu v původním rozsahu a rozpoutat veřejnou debatu o životním prostředí v regionu. Proběhlo 8 jednání s politiky a místními partnery. Dohromady bylo publikováno 8 tiskových zpráv a novinářských článků. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Jizersko-ještědský horský spolek
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Nerudovo náměstí 108/1
Liberec 1, 46001

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.horskyspolek.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Aleš Kočíhorskyspolek@volny.cz485109717732172295
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

42 541 €

Výše přiděleného grantu:

38 061 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

48 912 €

Vyčerpáno z grantu:

38 061 €