Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 049
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Odpad z nebe nespad
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílem projektu bylo zapojit děti a mladé lidi do procesu minimalizace odpadů v lokalitách Praha, Kutná Hora a Žatec. Projekt byl pilotní a sloužil pro získání zkušeností a ověření postupů a metodik. Výstupem byly v praxi ověřené metodické a pracovní listy pro děti a pedagogy (20 pracovních a metodických materiálů), 10 zpracovaných a realizovaných mikroprojektů dětí v 10 školách (s místní odpadovou tématikou), 2x 6hodinové semináře pro 20 vedoucích dětských skupin z 10 škol, 20 workshopů- tříhodinový blok (zapojeno celkem 455 dětí). Na závěr vedoucí miniprojektů spolu s dětmi zpracovali závěrečné zprávy miniprojektů. Ty byly soustředěny do příručky příkladů dobré praxe a překonaných obtíží. Příručka byla v elektronické formě distribuována 300 organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Ostatní materiály projektu jsou k dispozici na www stránkách žadatele. Projekt byl ukončen závěrečným půldenním setkáním cca 60 zástupců dětí a vedoucích, kteří se aktivně zúčastnili projektu  a 15 zástupců obcí a tisku. Do projektu se účastí na konkrétních aktivitách zapojilo více jak 1000 žáků ZŠ (8- 15 let) a 20 pedagogů. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Ekodomov
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

V Podbabě 2602/29b
Praha 6, 16000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.ekodomov.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Ing. Iva Maršíkováiva.marsikova@ekodomov.cz315810074739304156
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

39 985 €

Výše přiděleného grantu:

35 935 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

39 984 €

Vyčerpáno z grantu:

35 934 €