Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 056
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na venkově
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílem projektu bylo v praxi zjistit a popsat legislativní bariéry pro prodej zemědělských produktů rostlinného a živočišného původu ze dvora, v nejbližším obchodě a na trzích. Byl proveden průzkum u maloproducentů v ČR a ve vybraných zemích EU (celkem vzorek cca 20-ti maloproducentů), dále byl prozkoumán přístup právních orgánů (veterinárních a hygienických) v zemích EU a v ČR a byly analyzovány a srovnány legislativní požadavky v ČR a v EU (zpracování srovnávací studie v rozsahu 20 stran). K tomuto účelu proběhly cesty do 3 zemí EU. Byl zpracován návrh takových úprav legislativy, aby maloproducenti, jakožto důležitý stavební kámen rozvoje venkova, mohli vyjít ze současné ilegality. Proběhla jednání s orgány státní správy (zejména veterinárními a hygienickými) o diferenciaci podmínek působení maloproducentů a byly uspořádány 2 kulaté stoly, kterých se zúčastnilo 51 představitelů cílových skupin. Maloproducenti obdrželi manuál, který srozumitelně objasňoval legislativní možnosti a omezení (rozsah 28 stran). Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Trast pro ekonomiku a společnost
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Dvořákova 13
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.thinktank.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Stanislav Kutáčektestrast@gmail.com542213374736643394
Martina Filipovámartina.filipova@prvo.cz774643394-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

21 088 €

Výše přiděleného grantu:

18 938 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

14 462 €

Vyčerpáno z grantu:

12 955 €