Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 069
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Veřejná kampaň za podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Celkovým záměrem projektu Hnutí DUHA a CALLy bylo prosadit koncepční podporu (zákon/akční plán) výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie. Projekt vedl osvětovou a organizační kampaň pro vytvoření sítě zainteresovaných subjektů na straně "poptávky" po obnovitelných zdrojích (obce, spotřebitelé), a na straně "výroby" (producenti biomasy v zemědělství a lesnictví, MSP výrobci technologií). Odbornými studiemi, osvětou a lobbyingem byl vytvářen tlak na poslance a veřejnou správu pro přijetí systémově spravedlivého opatření podpory obnovitelných zdrojů. Proběhl seminář pro 53 účastníků, bylo vydáno 11 tiskových zpráv a publikovány 2 komentáře. Byla zpracována studie Analýzy bariér, Koncepce podpory obnovitelných zdrojů energie, 2 studie potenciálu obnovitelných zdrojů v ČR, Analýza obnovitelných zdrojů pro změny v zemědělství, Informační list o přínosech obnovitelných zdrojů (3 000 ks). Pod výzvu se podepsalo 100 měst a 109 dalších subjektů. Projekt čerpal z konzultací mezinárodní sítě (www.agreenet.info). Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Bratislavská 31
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.hnutiduha.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Petr Holubprojekty@hnutiduha.cz545214431-
Tomáš Přikryltomas.prikryl@hnutiduha.cz725528893-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

40 972 €

Výše přiděleného grantu:

36 562 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

40 972 €

Vyčerpáno z grantu:

36 562 €