Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 071
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Česko hledá české biopotraviny
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílem projektu bylo pomoci rozvoji ekologického zemědělství, projekt usiloval o prolomení bariér, jež blokují trh s biopotravinami a chtěl přispět k omezení dovozu biopotravin ze zahraničí. Projekt plánoval konsolidovat kluby spotřebitelů, lokálních trhů, lokálních řetězců od výroby ke spotřebě. Jednáním s vybranými společnostmi (mj. obchodními řetězci) bylo prosazováno biozboží k doplnění sortimentu potravin (bylo osloveno 77 výrobců, 44 z nich reagovalo a vyplnilo dotazník, s 10 probíhala další komunikace). K přesvědčování výrobců bylo využito také tlaku ekologicky inklinujících skupin spotřebitelů, které byly mobilizovány různými komunikačními prostředky (internetové stránky, publikace, informační stánek, 10 000 letáků, 10 000 propagačních záložek). Zároveň příjemce pomáhal místním skupinám a zájemcům v zavádění bioklubů a podobných lokálních tržních struktur k distribuci biopotravin v jejich městech (oslovil 300 mateřských center, ve 4 uspořádal přednášku, ve 3 založen bioklub). Byl zkompletován praktický rádce/informační balíček (včetně brožury - 300 ks), zajištěn provoz poradenských webových stránek, proběhl seminář aj. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Bratislavská 31
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.hnutiduha.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Petr Machálekprojekty@hnutiduha.cz545214431777308113
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

55 596 €

Výše přiděleného grantu:

50 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

54 964 €

Vyčerpáno z grantu:

49 432 €