Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 074
Region realizace: CZ05 - Severovýchod Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Obnova přirozených lesů na Ještědském hřebenu - pro přírodu, pro lidi
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílem projektu bylo přispět ke zvyšování biodiversity lesů novou výsadbou na vykoupených nebo sjednaných pozemcích, aktivizovat veřejnost pro praktické terénní činnosti a zapojit se do vyjednávání rozvojových koncepcí s vlastníky lesů a veřejnou správou. Hlavními cílovými skupinami byli soukromí vlastníci lesa, regionální odborníci a politici, novináři, dobrovolníci a širší veřejnost. V projektu proběhla příprava revitalizačních plánů se 116-ti vlastníky lesa, aktivní veřejnost se zúčastnila 23 terénních akcí (celkem 145 osob na víkendových akcích, 66 osob na 4 Týdnech pro les, 179 osob na 9 Dnech pro les). Pro běžnou veřejnost byly uspořádány 4 exkurze s výsadbou stromků (54 účastníků). Pro experty a politiky byly uskutečněny 2 odborné workshopy s exkurzí. Pro informačně-osvětové a mediální akce byl využíván úspěšný modelový projekt "Nový prales", který byl dále rozvíjen. Bylo vydáno a distribuováno 34 100 ks propagačního materiálu, publikováno 5 tiskových zpráv a 29 článků v tištěných nebo elektronických médiích. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Společnost přátel přírody- Čmelák
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Olbrachtova 37
Liberec 15, 46015

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.cmelak.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Michaela Čížkovámichaela.cizkova@cmelak.cz482751195776561736
Michaela Čížkováspp@cmelak.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

56 492 €

Výše přiděleného grantu:

50 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

56 519 €

Vyčerpáno z grantu:

50 000 €