Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 093
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Právo na kvalitní životní prostředí a ne/udržitelná doprava: nové partnerství
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílem projektu bylo zvýšit efektivitu a dopad činnosti příjemce a partnerů v ochraně životního prostředí díky novému typu společné kampaně. Kampaň pokryla klíčová témata v oblasti vlivů dopravy na životní prostředí a životní podmínky lidí: externality dopravy-hluk, znečištění ovzduší, velké dopravní stavby a jejich financování, příprava plánů a koncepcí v dopravě. Byla zpracována dosud nepokrytá témata, analýzy a společná strategie. Během litigační kampaně bylo ve všech těchto oblastech v desítkách případů probíhat soustavná právní pomoc a poradenství občanům a NNO. Výsledky projektu byly zpracovány v legislativní návrhy a prosazovány ve vládě a parlamentu. Projekt měl mj. následující výstupy: 5 strateických případů dopravních staveb, více než 70 podání v těchto řízeních, více než 50 dlouhodobě spolupracujících obcí, 100 poradenských intervencí, 9 právních rozborů pro veřejnost, min. 3 materiály pro lobbování, 14 článků v odborných časopisech, přes 40 tiskových zpráv, 9 000 letáků, apod. Cílovými skupinami projektu byli jednotliví občané, cca 50 regionálních NNO, klienti poradny EPS, představitelé ústředních orgánů, čtenáři vybraných webových médií. Projekt byl realizován v celé ČR a trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Ekologický právní servis
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Dvořákova 13
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.eps.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Martin Fadrnýbrno@eps.cz545575229775154077
Martin Fadrnýmartin.fadrny@eps.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

61 330 €

Výše přiděleného grantu:

49 301 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

61 247 €

Vyčerpáno z grantu:

49 218 €