Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 102
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Ve třídě je užovka (udržitelný život v praxi)
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílem projektu bylo začlenit praktické zásady udržitelného rozvoje do života základních škol prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího cyklu. Součástí vzdělávacího cyklu byla systematická práce s žáky a pedagogy prvního stupně základních škol a spolupráce se studenty vysokých škol z Prahy a Středočeského kraje. Projekt byl zaměřen zejména na témata: voda, energie, odpady a nakupování. K těmto čtyřem tématům byly zpracovány pracovní listy. Vzdělávací cyklus zahrnoval jednak přímou práci s žáky na ekologických výukových programech a s pedagogy na seminářích (2 semináře), a k tomu samostatnou práci ve třídě, která směřovala k zavedení principů ekologicky šetrného chování a provozu (proběhlo v 16-ti třídách na 8 školách). Studenti vysokých škol připravili a vedli výukové programy a zároveň se vzdělali v dané problematice (proškoleno bylo cca 10 studentů). Trvání projektu bylo 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Sdružení Tereza
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Haštalská 17
Praha 1, 11000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.terezanet.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Naďa Kratochvílovátereza@terezanet.cz224816868739654669
Naďa Kratochvílovánada.kratochvilova@terezanet.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

28 986 €

Výše přiděleného grantu:

24 486 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

28 669 €

Vyčerpáno z grantu:

24 028 €