Priorita: Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách Číslo projektu: 331 016
Region realizace: CZ02 - Střední Čechy Délka trvání: 18 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Středisko pro rozvoj multikulturního prostředí Mladé Boleslavi, ovlivňovaného pracovní migrací
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zlepšení vztahů mezi majoritou a minoritami imigrantů - zaměstnanců firmy Škoda Auto a jejích subdodavatelů v mladoboleslavském regionu, a to na podnikové i municipální úrovni. V rámci projektu byla vypracována studie o konkrétních podmínkách života zahraničních pracovníků v Mladé Boleslavi a jejich potřebách a na základě výsledků byly poskytovány služby a pomoc těmto osobách v rámci vytvořeného Střediska pro multikulturní činnost v Mladé Boleslavi. Celkem bylo provedeno 50 hloubkových rozhovorů s příslušníky minorit, byla zpracována Komplexní zpráva o kvalitě života v multikulturním prostředí v podobě 100 výtisků, bylo vydáno 2 000 ks letáků pro příslušníky menšin ve čtyřech jazycích (čeština, polština, vietnamština a slovenština). Dále proběhlo 8 kulatých stolů se zástupci minorit a veřejných i soukromých institucí, 3 prezentace publikace pro zástupce místních institucí a byly vydány 2 tiskové zprávy. Web projektu navštívilo 11335 návštěvníků a 220 osob navštívilo Středisko. Doba trvání projektu byla 18 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Rada pro mezinárodní vztahy
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Apolinářská 6
Praha 2, 12800

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.rmv.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Jiřina Dienstbierováj@dienstbier.cz737612808603529409
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

76 941 €

Výše přiděleného grantu:

69 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

31.12.2009

Celkové náklady:

76 989 €

Vyčerpáno z grantu:

68 972 €