Priorita: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Číslo projektu: 331 084
Region realizace: CZ07 - Střední Morava Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Férová nemocnice
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na posílení znalosti a vymahatelnosti práv pacientů ve zdravotnických zařízeních Olomouckého a Zlínského kraje prostřednictvím poradenství a bezplatné právní pomoci. Projekt oslovil 79 938 pacientů, které informoval o jejich právech; 1 112 pacientům poskytl právní poradenství a v 15 případech bylo zahájeno soudní řízení; nemocnice v regionu byly informovány o možnosti využití mediace; 31 studentů Právnické fakulty v Olomouci bylo vyškoleno v oblasti práv pacientů a poskytovalo poradenství. V projektu byla vytvořena elektronická verze manuálu pro studenty, pacientské centrum bylo propagováno 4 zprávami v médiích a bylo zpracováno 300 ks publikace shrnující fungování pacientského centra. Pacienti byli informováni zvláštní webovou stránkou (100 000 přístupů). Byla vytvořena síť pro bono advokátů, kteří zahájili soudní řízení v 15 případech, 6 strategických případů bylo zastupováno právníky žadatele a bylo přiznáno pacientovi právo na odškodné. Proběhla 1 mediace, 3 schůzky objasňující význam mediace pro zdravotnická zařízení, 22% nemocnic v regionu využívá mediaci, byly publikovány 4 články o mediaci. Bylo vytvořeno systémové doporučení s příklady dobré praxe odškodňování pacientů, vytvořeno dokumentární video poškozených osob a právníci žadatele se setkají se zástupci parlamentních stran. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Liga lidských práv
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Burešova 6
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.llp.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
David Zahumenskýlzielinova@llp.cz545210446608719535
David Zahumenskýdzahumensky@llp.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

124 572 €

Výše přiděleného grantu:

100 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

117 151 €

Vyčerpáno z grantu:

92 663 €