Priorita: Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách Číslo projektu: 331 096
Region realizace: CZ03 - Jihozápad Délka trvání: 18 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Pontes II – Mosty Berkatu
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na rozvoj multikulturního venkovského komunitního centra pro migranty a českou majoritní společnost. Cílem projektu byly také kulturní, vzdělávací, osvětové, pobytové a pracovní aktivity a síťování a propojování rozličných subjektů zabývajících se problematikou migrantů, včetně vytvoření databáze relevantních subjektů. Projekt navázal na stejný projekt, který byl podpořen v 1.výzvě BG. Cílovou skupinou byli zaměstnanci státní správy a samosprávy, NNO a vzdělávací instituce - účastníci projektových aktivit, příslušníci etnických menšin, cizinci, účastníci dětských programů a tábora a lektoři vzdělávacích kurzů, veřejnost. Projekt oslovil 13 náboženských a etnických institucí, zapojil 110 členů místní komunity, 58 dětí migrantů a jejich rodičů. Vydáno bylo 1 600 ks informačních a propagačních materiálů, zorganizována 1 tiskové konference, uspořádáno 8 slavností, 1 Refufest s účastí 500 návštěvníků. Dále bylo uspořádáno 7 tematických akcí pro děti a 2 letní tábory pro celkem 36 dětí. Celkem bylo zapojeno 40 dobrovolníků a vytvořen 1 vzdělávací manuál. Projekt trval 18 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Občanské sdružení Berkat
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Rumunská 24
Praha 2, 12000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.berkat.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Josef Šmídpontes@berkat.cz224941415733570026
Josef Šmídjosefsmid@yahoo.com--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

97 832 €

Výše přiděleného grantu:

75 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

31.12.2009

Celkové náklady:

97 184 €

Vyčerpáno z grantu:

74 366 €