Priorita: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Číslo projektu: 331 101
Region realizace: CZ02 - Střední Čechy Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
PACIFIK II
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na monitoring a popis diskriminace a porušování práv osob s mentálním postižením, které žijí dlouhodobě v ústavní péči. Obecným cílem bylo změnit situaci osob, u kterých lze doložit mnohostrannou diskriminaci a porušování práv, zejména omezení ze strany lékařské posudkové služby, omezení vyplývající ze zbavení způsobilosti k právním úkonům a omezení při registraci na úřadu práce. V rámci projektu byla vytvořena nová agentura pro podporované zaměstnávání v Kutné Hoře, proběhly rekvalifikační kurzy pro zvyšování kompetencí (22 absolventů), byly zpracovány individuální plány pro nejméně 47 uživatelů služby, vytištěno a distribuováno 200 ks letáků o sebeobhajování. Byl vytvořen leták o poskytované službě sociální rehabilitace ve dvou verzích – 1. pro veřejnost (500 ks), 2. easy to read (500 ks). Dále byly vytvořeny 2 skupiny Sebeobhájců (DPP s jedním zkušeným sebeobhájcem, vyškolení 1 z pracovníků příjemce, 21 setkání v Benešově a 18 setkání v Kutné Hoře). Došlo k systematickému sledování projevů diskriminace: 54 vyplněných formulářů, 3 zprávy o průběžných výsledcích průzkumu, konference (146 účastníků, 500 ks informačních letáků, 10 příspěvků) a výstava (min. 100 návštěvníků výstavy, 30 velkoformátových fotografií). Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Rytmus Benešov, o.p.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Mezihoří 16
Soběhrdy / Benešov, 25601

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.rytmus.org

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Lucie Vilímkoválucie@rytmus.org317742742777222131
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

137 285 €

Výše přiděleného grantu:

98 064 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

120 285 €

Vyčerpáno z grantu:

85 917 €