Priorita: Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách Číslo projektu: 331 112
Region realizace: CZ06 - Jihovýchod Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Aktivní podpora vzájemných vztahů mezi menšinovými skupinami a majoritní společností na území Jihomoravského kraje
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt přispěl k začlenění cizinců a příslušníků národnostních menšin do majoritní společnosti Jihomoravského kraje a vzájemnému poznání komunit žijících v ČR. V rámci projektu bylo vybudováno Multikulturní centrum s knihovnou (nákup 151 knih) a bylo vytištěno 100 ks letáků pro potenciální klienty o existenci multikulturního centra a jeho službách, letáky byly distribuovány mezi potenciální klienty. Dále byly poskytnuty konzultace a poradenství 222 klientům (576 intervencí). Celkem 19 přednášek pro studenty (33 výukových hodin) se zúčastnilo 880 studentů SŠ, VŠ i ZŠ. Bylo realizováno 20 přednášek pro veřejnost, které přiblížili různé země, např. Bhútán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Pákistán apod. Ke každé přednášce byl vytištěn leták/pozvánka. Přednášek se zúčastnilo celkem 813 osob. Byla zabezpečena odborná konzultační činnost pro studenty (35 praxí, 15 konzultovaných absolventských prací). Proběhlo 12 pracovních setkání/workshopů s celkovou účastí 217 osob. V počtu 200 ks byl vydán sborník uskutečněných přednášek s názvem „Střípky ze světa jiných kultur“. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Kovářská 4
Praha 9, 19000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.opu.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Martin Rozumekmartin.rozumek@opu.cz284683714-
Anna Fischerováanna.fischerova@opu.cz.543210443-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

98 912 €

Výše přiděleného grantu:

89 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

94 749 €

Vyčerpáno z grantu:

85 249 €