Priorita: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Číslo projektu: 331 163
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Poznáváme svou novou zemi
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na snížení diskriminace cizinců a cizinek s dlouhodobým pobytem v ČR a azylantů. Obsahem projektu bylo vytvoření 8 autobiografických deníků popisujících proces a úskalí integrace cizinců a cizinek do české společnosti, analýza deníků včetně analýzy z hlediska gender a realizace doplňujících rozhovorů. Na základě takto získaných údajů byla zpracována publikace (500 ks, 100 ks CD v angličtině), která byla distribuována v rámci celé ČR poskytovatelům sociálních služeb, odborné veřejnosti a médiím. Na základě autobiografických deníků byla vydána ještě jedna publikace, původně neplánovaná, v elektronické podobě (na CD 100 ks). Dále bylo vzděláváno celkem 51 cizinců a cizinek (3 běhy po 10 přednáškách a 4 workshopech) v oblasti sociálně-právní, občansko-právní a kulturní (3 x 10 přednášek a 4 workshopy). Výstupy z přednášek byly zpracovány do učebnice (česky 1000 ks). Proběhla mohutná mediální kampaň (informování české veřejnosti o životě cizinců a cizinek v ČR, odbourávání předsudků) - 15 tiskových zpráv, 150 článků, natočeno celkem 24 pořadů v rozhlasu a televizi, realizovány 3 přednášky a 1 kulatý stůl. Doba trvání projektu je 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Evropská kontaktní skupina v České republice
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Žitná 45
Praha 1, 11000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.eks.ecn.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Eva Kavkováeva.kavkova@ecgnet.cz222211799774454560
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

134 803 €

Výše přiděleného grantu:

100 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

140 001 €

Vyčerpáno z grantu:

97 991 €