Priorita: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Číslo projektu: 331 168
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Právní pomoc menšinovým komunitám
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zlepšení života a lepší vymahatelnost práva u komunit ohrožených diskriminací z důvodu rasového a etnického původu, zdravotního postižení, sexuální orientace, věku a náboženství nebo přesvědčení. Příslušníkům menšinových komunit bylo poskytnuto 636 konzultací a byly řešeny 4 případy zastoupení obětí diskriminace. Další cílovou skupinou projektu byli příslušníci právnických a pomáhajících profesí, studenti právnických a sociálních oborů a pracovníci justice a advokacie. Aktivity zahrnuly poradenství a zastupování za pomoci praxe 4 studentů právnické fakulty (proběhlo více než 50 konzultací měsíčně). Proběhla 2 dvoudenní školení poradců (44 pracovníků Kanceláře VOP a NNO) a čtyřdenní letní právní škola pro 35 studentů a akademických pracovníků. Uskutečnila se mezinárodní právnická konference s účastí 77 představitelů justice, advokacie a dalších profesí s cílem zajistit přenos dobré praxe ze zemí s vyřešenou antidiskriminační legislativou. Mezi výstupy dále patří koncepce právní pomoci pro příslušníky menšinových komunit za spolupráce Kanceláře VOP a dalších NNO a 400 kusů vydané publikace "Rovnost a sociální práva". Doba trvání projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Ječná 7
Praha 2, 12000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.poradna-prava.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Pavla Boučkovápavla.bouckova@poradna-prava.cz270003281777218568
Pavla Boučkováporadna@poradna-prava.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

56 462 €

Výše přiděleného grantu:

50 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2009

Celkové náklady:

54 884 €

Vyčerpáno z grantu:

48 387 €