Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 332 010
Region realizace: CZ07 - Střední Morava Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Podpora rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na komplexní zlepšení kvality života rodin, které dlouhodobě pečují o dítě se zdravotním postižením. Aktivity projektu přispěly k prevenci syndromu vyhoření pečujících osob a umístění dětí do ústavů. Byla poskytována široká škála služeb, došlo k posílení kapacity služeb již nabízených a k zavedení služeb nových - doprava, půjčovna pomůcek, alternativní rehabilitace, multisenzorická stimulace, osobní asistence, denní aktivity, pobytové akce (8 víkendových pobytů, 2 víkendové pobyty a 4 týdenní odlehčovací pobyty), vzdělávací aktivity týmu i pečujících osob. V rámci projektu byly vytištěny informační (2 500 ks) a metodické materiály (500 ks), byly vytvořeny 4 nové úvazky. Cílovou skupinu tvořilo 100 zdravotně postižených dětí do 18 let, 158 pečujících osob, 164 sourozenců. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Hošťálková 428
Hošťálková, 75622

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.auxilium.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Božena Mikulíkovábozena.mikulikova@auxilium.cz-603823293
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

145 572 €

Výše přiděleného grantu:

100 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

175 491 €

Vyčerpáno z grantu:

100 000 €