Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 332 012
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Společně pro rodinu
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

V rámci projektu proběhly čtyři klíčové aktivity: 1/ 2 běhy kampaně k získání nových žadatelů o pěstounskou péči (Hledáme tě, mámo, táto), 2/ 2 ročníky setkání pěstounských rodin (Dny pěstounských rodin), 3/ vytvoření mediálních nástrojů pro podporu pěstounství a poradenství v oblasti NRP (revitalizace informačního a komunikačního serveru www.pestouni.cz, vydání 11 čísel periodika Průvodce náhradní rodinnou péčí a vytvoření vzdělávacího DVD pro žadatele o NRP a nad rámec původního plánu 4/ akce pro širší veřejnost (besedy, semináře apod.). Cílem projektu bylo získání nových pěstounských rodin prostřednictvím propagační kampaně vedené v tisku, televizních pořadech (Dobré ráno, Sama doma atp.), v rozhlasových pořadech, realizací seminářů, konferencí (Dítě v systému náhradní péče) a oslovení veřejnosti. Příjemce zaznamenal 12% nárůst v počtu zájemců o informace týkající se pěstounské péče. Na aktivitách participovali 2 partneři - FOD/Klokánek Brno a Centrum pro rodinu a sociální péči. V rámci projektu byly také vytvořeny nové webové stránky příjemce. Cílovými skupinami byli děti v pěstounské péči, pěstounské rodiny, žadatelé o pěstounskou péči a širší veřejnost. Projekt trval 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Sdružení pěstounských rodin
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Anenská 10
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.pestouni.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Mgr. Pavel Šmýdsmyd@pestouni.cz543249142731507402
Mgr. Julija Křivskákrivska@pestouni.cz731507402-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

111 600 €

Výše přiděleného grantu:

100 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

109 966 €

Vyčerpáno z grantu:

98 536 €