Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 332 036
Region realizace: CZ04 - Severozápad Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Alternativní program na podporu rodiny
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na potřeby dětí a mladých lidí ve věku do 18 let ohrožených ústavní výchovou, a těch, kteří opouštějí ústavní výchovu. V rámci projektu bylo proškoleno 22 odborníků v dovednosti vést rodinnou terapii a mediaci. Byl vytvořen a ověřen alternativní intervenční program na podporu rodiny u vybraných 78 rodin - motivační programy, mediace, doučování, a další. Dále byla zprovozněna internetová etopedická poradna (45 osob) doplněná individuálním poradenstvím 43 osob. Byla vytvořena metodika alternativního intervenčního programu na podporu rodiny a vytvořeny standardy kvality služeb. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
o.s. MOSTY - sociálně psychologické centrum
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

J.Skupy 202/2303
Most, 43401

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.os-mosty.ic.cz/

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Kateřina Maláos.mosty@seznam.cz774680013777130369
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

111 150 €

Výše přiděleného grantu:

100 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

106 656 €

Vyčerpáno z grantu:

90 455 €