Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 332 046
Region realizace: CZ08 - Moravskoslezsko Délka trvání: 18 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Nechceme do dětského domova
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na podporu dětí žijících v ohrožených rodinách v regionu Bruntálska. Cílem projektu bylo zabránit nebo minimalizovat nařízení ústavní výchovy v 25 rodinách (32 dětí s nařízenou ústavní výchovou, 24 dětí s nařízeným dohledem), umožnit návrat 5 dětem z výkonu ústavní výchovy do rodiny. Jednalo se o rodiny z evidence orgánu sociálně právní ochrany dětí při městském úřadě. V průběhu projektu došlo ke stabilizaci ve 35 rodinách a 28 rodin bylo ke dni ukončení projektu aktivních. Došlo ke stabilizaci poměrů ve 3 rodinách tak, že cíle asistence byly splněny. V rámci projektu došlo k navýšení kapacity příjemce o 2 pracovníky (asistenty), proběhla jejich čtrnáctidenní stáž na městském úřadě, byla zařízena pracoviště pro celkem 2 asistenty. Dále probíhala práce s rodinami na základě individuálních plánů (poradenství, asistence v domácnosti a psychoterapie). V průběhu realizace byla také vypracována metodika pro rodinnou asistenci. Doba trvání projektu byla 18 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Help-in, o.p.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

U Rybníka 4
Bruntál, 79201

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.help-in.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Mgr. Jana Hančilováhelpinops@atlas.cz554219210731252727
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

73 115 €

Výše přiděleného grantu:

65 800 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

31.12.2009

Celkové náklady:

69 604 €

Vyčerpáno z grantu:

53 282 €