Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 332 057
Region realizace: CZ06 - Jihovýchod Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
STŘED - centrum prevence a pomoci
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na rozšíření nabídky preventivních, sociálně-výchovných a psychologických služeb. Cílovou skupinou byly děti a mladiství z regionu Moravských Budějovic ve věku 7-18 let, převážně klienti OSPOD. V rámci projektu byly nabídnuty tyto aktivity: terénní práce (terénní pracovníci zkontaktovali 205 osob), realizace probačního programu a sociální intervence (32 klientů), poskytnutí sociální asistence a poradenství v ohrožených rodinách (23 rodin), provoz klubu Su-Terén (2431 kontaktů, 70 klientů), preventivní programy pro žáky škol (20 školních kolektivů – 1004 dětí), realizace výchovně-rekreačních táborů (5 táborů - celkem 90 účastníků), zapojení dobrovolníků (31 nových dobrovolníků; odpracovali 1 344 hodin), vzdělávání zaměstnanců zapojených do realizace projektu (vzdělávací kurzy pro nové zaměstnance, 113,5 hodin individuální supervize, 49,5 hodin týmových supervizí). V rámci projektu bylo vydáno a distribuováno 1 200 ks informačních letáků, vyšly články v 5 novinách a proběhla 1 tisková konference. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
STŘED, o.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Mládežnická 229
Třebíč, 67401

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.stred.info/cze

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Martina Bártovábartova@stred.info568843732775725655
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

164 884 €

Výše přiděleného grantu:

100 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

171 549 €

Vyčerpáno z grantu:

100 000 €