Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 332 079
Region realizace: CZ02 - Střední Čechy Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Systém péče o sociálně znevýhodněné děti - děti žijící mimo vlastní rodinu nebo ohrožené umístěním do ústavního zařízení - ve Středočeském kraji
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Záměrem projektu bylo zajistit včasnou pomoc sociálně znevýhodněným dětem ve Středočeském kraji. Primární cílovou skupinou projektu bylo 40 sociálně znevýhodněných dětí. Dalšími přímými beneficienty projektu byl Krajský úřad SČ kraje, 26 obcí s rozšířenou působností ve SČ kraji, 20 organizací poskytujících služby v oblasti náhradní rodinné péče v SČ kraji, 5 pracovníků organizace příjemce, 350 pěstounských rodin v SČ kraji. V rámci projektu byla vypracována, v nákladu 50ks vydána, distribuována a na 3 webových portálech zveřejněna analýza „Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji“. Na základě vyhodnocení analýzy služeb projekt zavedl 3 nové odborné služby (Odlehčující služba pro náhradní rodiny; Podpůrná terapeutická skupina pro příbuzné pěstouny; Programy pro rodiny vychovávající dítě s psychiatrickými problémy). V rámci projektu byla také v nákladu 1500 ks vydána metodika „Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti“, která shrnuje zkušenosti z realizace 25 případových konferencí ve 3 vybraných lokalitách, které řešily 20 kauz 40 sociálně znevýhodněných dětí. Při případových konferencích odborníci poskytli 30 konzultací klientům. Byla vytvořena síť min. 9 spolupracujících pracovišť a došlo k vyškolení 16 odborníků v nové metodě práce – narativní terapii „Cestou příběhu“. Nad rámec původního plánu byla přeložena a v nákladu 2000ks vydána publikace s názvem „Až se narodíš, budeš doma“. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Občanské sdružení Rozum a Cit
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Jablonského 639/4
Praha 7, 17000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.rozumacit.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Ludmila Hanušovábg@pestounskapece.cz323606447774499305
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

109 151 €

Výše přiděleného grantu:

98 200 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

105 526 €

Vyčerpáno z grantu:

94 874 €