Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 332 101
Region realizace: CZ02 - Střední Čechy Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
„NA STARTU“
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílovou skupinou projektu byli nezletilí cizinci bez doprovodu, kteří na území České republiky přicestovali nebo se zde ocitli bez doprovodu svých rodičů či jiných zákonných zástupců a na základě soudního rozhodnutí byli umístěni do Zařízení pro děti – cizince MŠMT ČR. Projekt byl zaměřen na zvýšení informovanosti této specifické skupiny dětí v sociálních, právních a jiných otázkách. Cílem projektu bylo připravit tyto děti a mladistvé na samostatný život poté, co se rozhodli nebo byli nuceni opustit ústavní zařízení. Hlavními aktivitami bylo poskytování bezplatné právní (628 právních porad a konzultací) a sociální pomoci (635 sociálních porad a konzultací), poskytování asistence, realizace workshopů (84 workshopů) a zajištění materiální pomoci v individuálních případech. Výstupem projektu byla informační publikace (6 jazykových mutací po 50 ks) určená nezletilým cizincům bez doprovodu. Významné byly rovněž aktivity usilující o systémové změny v této oblasti. Hlavním výstupem těchto aktivit byla analýza situace dětí-cizinců určená odborné veřejnosti. Projekt pracoval s 79 nezletilými cizinci bez doprovodu. Projekt připravil na samostatný život více jak 60 % z nezletilých cizinců žijících v zařízeních pro děti-cizince bez rodičů a inicioval systémové změny a prohloubil spolupráci se státními institucemi v oblasti přípravy nezletilých na odchod z ústavního zařízení. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Kovářská 4
Praha 9, 19000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.opu.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Martin Rozumekmartin.rozumek@opu.cz284683714-
Petra Khollováopu@opu.cz; petra.kholova@opu.cz284683545731170885, 604215931
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

110 551 €

Výše přiděleného grantu:

99 495 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

105 353 €

Vyčerpáno z grantu:

94 811 €