Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 332 105
Region realizace: CZ01 - Praha Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Ve dvou se to lépe táhne
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na poskytování služeb pro sociálně znevýhodněné děti a mladé lidi, kteří byli umístěni do ústavního zařízení, umístění v takovém zařízení jim hrozilo nebo ústavní výchovu opustili s cílem pomoci jejich návratu do běžného života, stabilizace jejich rodinné situace a zabránění jejich dalšímu sociálnímu vyloučení. Celkem osloveno 7368 klientů. Do projektu bylo zapojeno 88 klientů ve věku od 13 do 18 let, kteří se účastnili programu se "svým" dobrovolníkem. 45 klientů bylo se svým dobrovolníkem v kontaktu minimálně po dobu 6 měsíců. Pro 50 osob byly sestaveny individuální plány. 11 klientů se zapojilo do veřejných kroužků a 10 klientů bylo doučováno. Organizace pracovala i s rodinou klientů a osobami zabývajícími se klienty (pedagogové, psychologové apod.). 6 rodičů využilo poradenskou službu. Byla vytvořena a třikrát pilotně odzkoušena nová služba case managementu. Proběhly výcviky pro dobrovolníky, byli vyškoleno 5 zaměstnanců organizace a zajištěno 107 supervizí. V rámci projektu bylo rovněž vydáno 1 100 ks propagačních letáků pro klienty a dobrovolníky, byla vytvořena metodika využití multidisciplinárního přístupu, plán vzdělávání, byly publikovány 3 články v tisku a projekt byl prezentován na internetu organizace (návštěvnost za dobu projektu 6861 osob). Doba trvání projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
LATA – Programy pro ohroženou mládež
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Zvolenská 8
Praha 4, 14100

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.lata.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Ing. Jana Kočicovákocicova@lata.cz234621361-
Bc. Klára Joklovájoklova@lata.cz605570656-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

90 649 €

Výše přiděleného grantu:

48 399 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2009

Celkové náklady:

90 223 €

Vyčerpáno z grantu:

48 172 €