Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 333 006
Region realizace: CZ06 - Jihovýchod Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na kontinuální ochranu silně ohrožené sovy pálené a osvětu mezi zemědělci 4 okresů jižní Moravy. Cílovou skupinou byla zemědělská, odborná i laická veřejnost. Hlavními aktivitami projektu byly monitoring a podpora hnízdní populace sovy pálené, propagace a osvěta ochrany této sovy, informování zemědělců o ochraně sovy, kontrola a údržba 400 budek, instalace 40 budek pro sovy, eliminace nástrah, okroužkováno bylo 554 mláďat. V rámci projektu probíhala spolupráce se zahraničními skupinami a byla připravena a vydána a distribuována anglické verze publikace - Sova pálená v ČR (500 výtisků). Dále byla vytvořena databáze a sběr dat, fotodokumentace a projekt byl prezentován na www stránkách. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
TYTO
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Nenakonice 500
p. Věrovany, 78376

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.tytoos.eu

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Karel Poprachtytoos@tiscali.cz605166166-
Karel Poprachkarel.poprach@tiscali.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

105 154 €

Výše přiděleného grantu:

94 154 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

119 416 €

Vyčerpáno z grantu:

94 154 €