Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 333 038
Region realizace: CZ06 - Jihovýchod Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Centrum podpory občanských aktivit pro udržitelný rozvoj území
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v oblasti životního prostředí na jižní Moravě (oblast jihovýchod). Lidé se sami, nebo prostřednictvím příjemce (Nesehnutí Brno) zapojovali do procesů územního a jiného (i legislativního) plánování maloobchodu a dalších komerčních aktivit v krajině. V rámci projektu fungovala ekologická poradna (702 zodpovězených dotazů), byla vydána brožura (13000 ks), leták (3500 ks) a byly vedeny webové stránky (s přístupem 6 360/ rok). Dále proběhla putovní výstava (16 instalací), 36 přednášek a besedy pro veřejnost (940 osob) a byla vyhotovena česká verze dokumentu Biedronka (509 diváků). Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
NESEHNUTÍ Brno
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

tř. kpt. Jaroše 18
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.nesehnuti.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Milan Štefanecbrno@nesehnuti.cz543245342605239579
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

91 185 €

Výše přiděleného grantu:

81 430 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

91 791 €

Vyčerpáno z grantu:

81 352 €