Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 333 044
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Zlepšení recyklačních služeb v pilotních obcích ČR
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na vytvoření podmínek ke změnám v přístupu a ke komplexnímu řešení nakládání s odpady v obcích. Cílem projektu bylo ve vybraných obcích připravit progresivní plány odpadového hospodářství a zahájit jejich realizaci. Cílovými skupinami projektu byli obecní politici, úředníci veřejné i státní správy, zástupci organizací sdružujících majitele bytů a bytových domů, široká veřejnost, média, pracovníci decisní sféry, politici, poslanci. K hlavním aktivitám projektu patřila analýza stávajícího stavu v obcích a příprava pilotních plánů odpadového hospodářství a nastartování jejich praktické realizace. Nedílnou součástí byla komunikace se samosprávami, občany a médii. Realizace projektu přinesla zvýšení míry recyklace v modelových obcích, 5 schválených progresivních plánů odpadových hospodářství, 6 vydání tištěné verze Zpravodaje, 8 tiskových zpráv, 5 článků připravených do odborných časopisů. Došlo ke zvýšení počtu obcí a měst informační neformální sítě o 17 členů. V rámci projektu bylo vydáno 5 000 ks propagačních letáků, proběhly 4 přednášky, 3 exkurze, 2 konference a byly zveřejněny 4 prezentace zahraničních zkušeností na webových stránkách. Přímý prospěch z projektu mělo 150 beneficientů. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Bratislavská 31
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.hnutiduha.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Tomáš Přikrylprojekty@hnutiduha.cz545214431725528893
Tomáš Přikryltomas.prikryl@hnutiduha.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

114 789 €

Výše přiděleného grantu:

99 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

109 921 €

Vyčerpáno z grantu:

94 801 €