Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 333 051
Region realizace: CZ05 - Severovýchod Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Škola pro udržitelný život
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na budování kapacit místních leaderů v oblasti ekologické výchovy a udržitelného rozvoje ve čtyřech krajích – Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém a Ústeckém. V rámci projektu bylo vybráno 12 místních aktivit, které příjemce pomohl komunitám zrealizovat a účinně tak nastartovat a podpořit komunitní život v obci. Představitelé místních aktivit byli proškoleni na 7 seminářích, zúčastnili se 2 exkurzí. Realizátorům bylo poskytnuto celkem 105 konzultací, 2x byl vyžádán facilitátor. Dále došlo k vydání metodiky s názvem „Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost“ v nákladu 3000ks a ve stejném nákladu k vytištění materiálu s názvem „Škola pro udržitelný život. Přehled realizovaných projektů 2009/2010“. Vytvořeny byly také propagační předměty - Semínka dobrých nápadů (3000ks) a Facilitační penálky (300ks). Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Horská 175
Horní Maršov, 54226

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.sever.ekologickavychova.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Lucie Munzarovásuz@ekologickavychova.cz499874280739454756
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

111 259 €

Výše přiděleného grantu:

92 259 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

109 211 €

Vyčerpáno z grantu:

90 019 €