Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 333 096
Region realizace: CZ01 - Praha Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
MĚSTO PRO PĚŠÍ
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zlepšení kvality životního prostředí v Praze snižováním intenzity individuální automobilové dopravy a podporou chůze (a cyklistiky), jakožto udržitelné a k životnímu prostředí šetrné dopravy. Hlavními cílovými skupinami byla veřejnost a veřejná správa. Součástí projektu byla informační kampaň na podporu udržitelné dopravy ve vztahu ke školám (2 000 metodických brožur, 7 000 letáků, 500 plakátů, 2 000 samolepek), proběhla konference s účastí zainteresovaných dětí a konzultace pro 45 zájemců z řad veřejnosti. Bylo provedeno 11 analýz (zpracování map a dotazníků) na 15 školách, vypracováno bylo 7 plánů mobility a 7 dopravních studií s návrhem dopravního řešení včetně poskytnutí podpory při jeho prosazování. Dále byla započata spolupráce s MHMP a 11 městskými částmi na vytvoření programu pro školy podporujícího udržitelnou mobilitu a dopravní zklidňování. Vznikl tak program Bezpečné cesty do školy, v jehož rámci již proběhly dva ročníky s účastí 8 škol. Byla provedena analýza na 15 školách a v 1 rodinném centru a vypracováno právní stanovisko. Součástí projektu bylo i uspořádání semináře a vyškolení 9 konzultantů (poskytnuto bylo 230 metodických konzultací novým konzultantům). Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Oživení, o.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Lublaňská 18
Praha 2, 12000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.oziveni.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Petra Lukešovápetra.lukesova@oziveni.cz257531983776769331
Radana Tichavskáradana.tichavska@oziveni.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

112 966 €

Výše přiděleného grantu:

99 700 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

117 165 €

Vyčerpáno z grantu:

99 678 €