Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 333 103
Region realizace: CZ03 - Jihozápad Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Revitalizace Křemžské kotliny – obnova přirozených funkcí krajiny pro zlepšení života komunity jádrové oblasti CHKO Blanský les
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zlepšení životního prostředí pro komunitu Křemžské kotliny prostřednictvím obnovy přirozených funkcí krajiny. Celkového cíle bylo dosaženo vypracováním 1 odborného generelu revitalizace území (rozsah 100 stran včetně fotodokumentace a GIS výstupů v 5 výtiscích a na CD), projednáním návrhů s klíčovými členy komunity (60 rozhovorů) a zohledněním jejich vlastních potřeb. Dále v projektu probíhala průběžná spolupráce s relevantními orgány (10 institucí) a byla snaha o získání jejich podpory. Vypracovány byly 4 pilotní projekty konkrétních revitalizačních změn včetně přípravy žádostí o dotace na realizaci. Uvnitř komunity proběhla osvěta o významu a přínosech obnovy přirozených funkcí krajiny (9 přednášek v obcích, on-line poradna). Odborné návrhy a výsledky projednávání byly zpracovány do výsledných výstupů pro komunitu (3 články, 1500 ks letáků). V rámci projektu byla také posílena kapacita příjemce projektu za účelem efektivního a kvalitního naplnění projektu (nákup publikací, akreditace pro 1 zaměstnance). Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Husova 45
České Budějovice, 37005

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.daphne.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Martin Střelecmartin.strelec@daphne.cz385311019774650592
Martin Střelecdaphne@daphne.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

94 536 €

Výše přiděleného grantu:

84 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

79 206 €

Vyčerpáno z grantu:

68 431 €