Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 333 147
Region realizace: CZ08 - Moravskoslezsko Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Komplexní ochrana velkých šelem v Beskydech
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na komplexní ochranu velkých šelem v Beskydech. Pro zlepšení přístupu veřejnosti k jejich ochraně byly pořádány přednášky pro děti a mládež, kterých se celkem zúčastnilo 3329 osob, na 30 školách byly instalovány naučné panely. V obcích bylo uspořádáno 27 přednášek a besed pro obyvatele a turisty. Bylo vytištěno 2500 plakátů, 25 200 samolepek, 35 000 letáků a 74 000 brožur. O problematice byla provozována webová stránka www.selmy.cz. Do sledování pohybu velkých šelem v regionu se zapojilo 158 nových dobrovolníků, kteří provedli 508 pochůzek. Zahrnuty požavky příjemce do návrhu vyhlášky provázející zákon 115/2000 Sb k připraveném k mezirezortnímu připomínkování. Pro chovatele ovcí bylo poskytováno poradenství, byly zapůjčovány elektrické ohradníky a bylo vydáno 1 000 ks brožury o výchově pasteveckých psů. Došlo ke zlepšení poznání nároků velkých šelem na prostředí systematickým sběrem dat a vypracováním studie o jejich vlivu na spárkatou zvěř. Byla vypracována studie mapující migrační koridory velkých šelem v Beskydech, jejíž výsledky se žadatel pokusil prosadit do územních plánů dotčených obcí - připomínkované územní plány nebyly v době trvání projektu schváleny, proto nelze zhodnotit úspěšnost těchto správních řízení. Projekt trval 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Hnutí DUHA Olomouc
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Dolní náměstí 38
Olomouc, 77200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.hnutiduha.cz/olomouc

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Miroslav Kutalmiroslav.kutal@hnutiduha.cz585228584728832889
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

107 729 €

Výše přiděleného grantu:

96 950 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

115 149 €

Vyčerpáno z grantu:

96 853 €