Priorita: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Číslo projektu: 351 021
Region realizace: CZ03 - Jihozápad Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Máte právo na svá práva
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o lidských právech, a současně na zajištění dostupnosti právních služeb pro ohrožené skupiny obyvatelstva. Tohoto cíle bylo dosaženo realizací 3 bezplatných poradenských a právních služeb, kterých během projektu využilo 1297 osob. Řešeno bylo 182 diskriminačních a lidskoprávních sporů, z toho ve dvou případech byl spor řešen soudní cestou. Projekt byl realizován v partnerství s NNO Jihočeská rozvojová o.p.s. Kapacita poraden byla posílena proškolením 3 poradců. Veřejnost byla informována prostřednictvím informačních koutů, webových stránek i médií, v nichž bylo zveřejněno 35 článků. Tištěné informační materiály byly vydány v celkovém nákladu cca 30 200 ks. Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
ICOS Český Krumlov, o.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Náměstí Svornosti 2
Český Krumlov, 38101

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.icos.krumlov.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Tomáš Zunticos@krumlov.cz380712202728151008
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

66 778 €

Výše přiděleného grantu:

50 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

66 811 €

Vyčerpáno z grantu:

50 000 €