Priorita: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Číslo projektu: 351 104
Region realizace: CZ06 - Jihovýchod Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Stop znásilnění: Program ochrany práv obětí znásilnění
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na ochranu práv obětí znásilnění a prevence diskriminace obětí znásilnění v ČR. Cíle bylo dosaženo vytvořením podpůrného programu ochrany prostřednictvím analýzy stávající situace a příkladů dobré praxe, která obsahovala i zkušenosti odborníků z Islandu. Tato analýza byla elektronicky rozeslána na více jak 250 adres. V rámci projektu bylo poskytnuto 58 konzultací obětem znásilnění nebo pokusu o něj, z toho 10-ti případům byla věnována širší podpora - staly se předmětem dlouhodobého monitoringu. Součástí podpůrného programu byl v rámci projektu vytvořený specializovaný web pro oběti znásilnění nebo jejich blízké (18357 návštěv za dobu trvání projektu). Spolupráce s odborníky byla zajištěna realizací dvou kulatých stolů (z celkovou účastí 67 osob), z nichž jeden byl mezinárodní. Výstupy z obou kulatých stolů rozeslány na 150 adres. Informovanost veřejnosti byla zajištěna vydáním 7000 ks informačních materiálů a řadou mediálních výstupů. Projekt byl realizován ve spolupráci s partnerem Persefona o.s. Délka trvání projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Gender Studies, o.p.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Klimentská 17
Praha 1, 11000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.genderstudies.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Linda Sokačoválinda.sokacova@genderstudies.cz224915666777615889
Kristýna Ciprovákristyna.ciprova@genderstudies.cz224915666-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

46 522 €

Výše přiděleného grantu:

41 637 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

41 251 €

Vyčerpáno z grantu:

36 496 €