Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 352 014
Region realizace: CZ04 - Severozápad Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na rozšíření a optimalizaci nabídky vzdělávacích kurzů pro pěstouny a potenciální pěstouny, čímž plánoval přispět ke zkvalitnění pěstounské péče a růstu počtu dětí umísťovaných do pěstounské péče na úkor péče ústavní. V rámci projektu bylo proškoleno 34 osob, které se zúčastnily 4 vzdělávacích modulů (včetně tzv. sebezkušenostního modulu, který byl zaměřen na problematiku komunikace, řešení konfliktů či zvládání stresu). Obsahem kurzů byla témata jako Primární a sekundární boxing, Neklidné dítě, specifické poruchy učení, Specifika pěstounské péče v SOS dětských vesničkách, Dítě jiného etnika v NRP. Dále byla vydána souhrnná publikace „Otázky z oblasti pěstounské péče“ informující o problematice pěstounské péče v nákladu 1000 kusů a informační leták „Staňte se SOS pěstouny“ také v nákladu 1000ks. Součástí aktivit bylo i zapojení partnera SOS dětské vesničky z Norska a přenos zahraničních zkušeností do českého prostředí v rámci mezinárodní konference o pěstounské péči konané v Praze a návštěvy příjemce v Norsku. Dále se uskutečnila setkání 12 dětí z pěstounské a ústavní péče. V neposlední řadě vznikl elektronický modul, který obsahuje nejen veškeré školící materiály, ale také diskusní fórum. Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Sdružení SOS dětských vesniček
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

U Prašného mostu 50
Praha-Hrad, 11901

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.sos-vesnicky.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Květuše Paichlovákvetuse.paichlova@sos-vesnicky.cz233335452602618013
Jan Kejzlarjan.kejzlar@sos-vesnicky.cz-773627048
Petra Kopeckápetra.kopecka@sos-vesnicky.cz-606613323
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

56 773 €

Výše přiděleného grantu:

48 773 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

52 538 €

Vyčerpáno z grantu:

45 134 €