Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 352 048
Region realizace: CZ03 - Jihozápad Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Bezpečná stopa na cestě domů
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zlepšení kvality života dětí umístěných v ústavní péči a na podporu vztahových vazeb mezi nimi a pečujícími osobami prostřednictvím realizace terénního programu Bezpečná stopa ve 2 ústavních dětských zařízeních v Plzni a Strančicích, kde jsou umístěny děti ve věku od 0 do 5 let. V rámci projektu se uskutečnil 1 víkendový zaškolovací seminář s účastí 9 osob, byly připraveny individuální plány 50 dětí a v rámci terénního programu zrealizováno celkem 80 výjezdů do ústavních zařízení. Dále došlo k navázání kontaktů se 2 spolupracovníky, kteří se podíleli na aktivitách projektu. V rámci výrobního programu bylo vytvořeno 50 kufříků používaných v sociálním programu a obsahujících loutku, knížku, polštářek, CD. Informační program zahrnoval vytvoření 500 kusů informačních letáků, 50 kusů manuálů pro práci s kufříkem a 300 ks publikací "Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí“, jejíž součástí je metodika projektu. Dále se uskutečnil jednodenní supervizní seminář s celkovou účastí 11 osob. Nedílnou součástí projektu byla realizace sociálního programu, který zahrnoval navázání kontaktu s 6 rodinami a 2 zařízeními ústavní péče, s nimiž se vždy uskutečnila 2 až 3 setkání. Došlo také k realizaci 2 seminářů pro personál a rodiče s celkovou účastí 30 osob. Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Hnězdeňská 2
Praha 8, 18100

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.os-safranek.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Šárka Francírkováfrancirkova.safran@centrum.cz777047395-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

51 026 €

Výše přiděleného grantu:

45 900 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

50 424 €

Vyčerpáno z grantu:

45 355 €