Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 352 060
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Ulehčení rodinám s dítětem s cystickou fibrózou
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na další rozvoj a posílení dostupnosti služeb, které poskytuje Klub nemocných cystickou fibrózou rodinám s takto nemocnými dětmi. Těchto cílů bylo dosaženo vytvořením krizové linky, která byla rodinám k dispozici každý den do večerních hodin. Tato linka byla využita 47 osobami. Dále byli osloveni psychologové v rámci celé ČR, z nichž 14 bylo vyškoleno. Smlouva o spolupráci byla uzavřena s 10 z nich, do budoucna ústně domluvena spolupráce s 2 psycholožkami, toho času na mateřské dovolené. Vznikla tak síť psychologů, na které se rodiče dětí s cystickou fibrózou budou moci obrátit. Prevence syndromu vyhoření byla zajištěna uspořádáním 1 setkání pro 8 prarodičů a 3 víkendových setkání pro rodiče dětí s účastí 38 rodičů. Setkání se celkem zúčastnilo alespoň 60 osob. Dále byla posílena kapacita organizace a to přijetím psycholožky a vzděláváním stávajících zaměstnanců sdružení, kteří participovali na projektu. V rámci projektu vydány 2 původně neplánované výstupy: brožura o výživě nemocných dětí s CF a elektronický leták pro prarodiče. Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Kudrnova 22/95
Praha 5, 15006

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.cfklub.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Lenka Vakermanovávakermanova@seznam.cz257211929737367034
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

33 598 €

Výše přiděleného grantu:

29 566 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

31 512 €

Vyčerpáno z grantu:

27 695 €