Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 353 009
Region realizace: CZ07 - Střední Morava Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Zachování karpatského přírodního dědictví v Beskydech
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zachování karpatského přírodního dědictví v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Příjemce se v první fázi zaměřil na vytvoření seznamu návrhů tohoto dědictví, do jehož přípravy se zapojilo 5 odborníků, 3 NNO a 52 zástupců veřejnosti. Návrhy společně s doporučeními pracovní skupiny Karpatské úmluvy byly zpracovány do studie v rozsahu 100 stran, která je přístupná na webových stánkách. Z návrhů bylo vybráno a zmapováno 38 lokalit o celkové výměře cca 10 ha, na nichž byla provedena modelová péče. V rámci projektu proběhly řízené rozhovory s 53 vlastníky o výhledu hospodaření a jejich zkušenostech, jejichž výsledky byly zapracovány do studie Doporučení k péči o karpatské přírodní dědictví včetně zhodnocení finančních zdrojů a strukturálních problémů v rozsahu 121 stran, která byla předána Správě CHKO a NNO v regionu. Propagace projektu byla zajištěna prostřednictvím 4 webových stránek, 3 článků v mediích, 1500 kusů tématického čísla Zpravodaje Beskyd, 5000 kusů informačního turistického materiálu a 1000 ks propagačního diáře. V rámci projektu byla také instalována výstava pro min. 500 návštěvníků. V závěru projektu bylo vydáno prezentační CD o projektu (50 kusů CD) a proběhla internetová anketa týkající se zhodnocení projektu. Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
ČSOP Salamandr
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Tvarůžkova 1805
Rožnov pod Radhoštěm, 75661

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.salamandr.info

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Vojtěch Bajersalamandr@salamandr.info571656456777949268
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

52 641 €

Výše přiděleného grantu:

47 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

51 389 €

Vyčerpáno z grantu:

45 879 €