Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 353 030
Region realizace: CZ02 - Střední Čechy Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Odpad z nebe nespad
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zapojení dětí a mládeže do procesu minimalizace odpadů v lokalitách Kutná Hora, Kolín, Čáslav a v okolních obcích. Tohoto cíle bylo dosaženo především využitím zkušeností a vědomostí příjemce z předchozího pilotního projektu. V rámci projektu byly upraveny a doplněny metodické materiály, které příjemce dále využil k výuce. Tyto materiály byly vytištěny v nákladu 500 ks (á 29 stran). Dále byly zorganizovány 2 semináře v délce 6 hodin celkem pro 27 pedagogů zabývající se problematikou odpadů a realizací miniprojektů s žáky. Následně bylo zrealizováno 35 výukových programů pro cca 736 žáků v dotaci 2 hodin, které se přiměřenou formou zabývaly problematikou odpadů z praktického hlediska. 1700 dětí se spolu s 27 pedagogy zúčastnilo 19 miniprojektů, díky kterým byla o této problematice informována veřejnost v počtu 500 osob. Na konci projektu se uskutečnilo závěrečné setkání zaměřené na předávání zkušeností, kterého se zúčastnilo 124 osob. V rámci projektu byla vydána elektronická příručka dobré praxe. Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Ekodomov
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

V Podbabě 2602/29b
Praha 6, 16000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.ekodomov.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Iva Vopěnkováinfokh@ekodomov.cz220920268739304156
Lucie Sádlováinfokh@ekodomov.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

52 330 €

Výše přiděleného grantu:

47 045 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

52 980 €

Vyčerpáno z grantu:

46 058 €